სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი თანამდებობის დასაკავებლად

 

მეცნიერ თანამშრომელი (არასრული დატვირთვით) - 1 საშტატო ერთეული (არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია )

 

სამუშაოს აღწერა
ინსტიტუტის ლაბორატორიებში მიღებული ფხვნილების, ლითონების, შენსდნობების და კომპოზიციური მასალების რენდგენოსტრუქტურული და რენდგენოფაზური ანალიზის ჩატარება „ДРОН -2“ და „ДРОН -4“ დანადგარებზე.


კონკურსის პირობები
კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს:
ა.) განათლება (უმაღლესი ტექნიკური განათლება, დოქტორანტი, ან მაგისტრი/მასთან გათანაბრებული პირი);
ბ.) სამუშაო გამოცდილება:
ბ.ა) შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3 წლის გამოცდილება;
გ.) კომპიუტერის ცოდნა (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);
დ.) უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);
ე.) სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:
ე.ა) კვლევების შედეგების დამუშავების თანამედროვე მეთოდების ცოდნა, ექსპერიმენტებისა და დაკვირვებათა ჩატარება, ინფორმაციის დამუშავება - განზოგადება;
ვ.) კომპეტენციები:
ვ.ა) გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
ვ.ბ) კომუნიკაბელურობა;
ვ.გ) ცვლილებებისადმი ადაპტირება;
ვ.დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან ატვირთონ PDF ფორმატში:
1. განცხდების ფორმა
2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
3. ავტობიოგრაფია /CV
4. განათლებისა და სამეცნიერო ხარისხის (არსებობის შემთხვევაში) დამადასტურებელი
დოკუმენტების ასლები;
საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. #10, ოთახი #115 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე info@mmi.ge 2018 წლის 19 ნოემბრიდან 23 ნოემბრის ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.
დამატებითი ინფორმაციისათვის (სამუშაოს აღწერა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები) ეწვიეთ www.mmi.ge, ან დარეკეთ ტელეფონზე 2380716; 577392776;

 

13-11-2018    ნანახია: 746-ჯერ