სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოების პრობლემათა შემსწავლელი კომისიის სტუმრობა სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში

ა.წ. 30 იანვარს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდიუმთან არსებული ქიმიური, ბიოლოგიური, რადიაციული და ბირთვული უსაფრთხოების პრობლემათა შემსწავლელი კომისია ესტუმრა სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტს, სადაც გაიმართა მორიგი გასვლითი სხდომა.

 

შესავალი სიტყვით გამოვიდა ინსტიტუტის დირექტორი, აკადემიკოსი გიორგი თავაძე, რომელმაც მოკლე პრეზენტაციით მიმოიხილა ინსტიტუტის ისტორია, პრიორიტეტები და მიმდინარე კვლევითი სამუშაოები.

 

მოხსენებები გააკეთეს:

ივანე ჯავახიშვილის სახ. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ე.ანდრონიკაშვილის სახ. ფიზიკის ინსტიტუტის მეცნიერ თანამშრომელმა ლია ჭელიძემ "საქართველოს ფარგლებს გარეთ მომხდარი მაშტაბური ბირთვული კატასტროფის პირობებში საქართველოს მოსახლეობის რადიაციული დაზიანებისგან დაცვის უზრუნველმყოფი სწრაფირეაირებითვის სისტემის მზადყოფნის შეფასება და ამოცანები";

 

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ბორშემცველი და ფხვნილოვანი მასალების ლაბორატორიის უფროსმა ვ.ღარიბაშვილმა, რომელმაც ისაუბრა რადიაციული უსაფრთხოების კუთხით ინსტიტუტში დასრულებულ და მიმდინარე სამუშაოებზე.  

6-02-2019    ნანახია: 349-ჯერ