სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფი
არტურ ჯილავიანი
მუშა