სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი თანამდებობის დასაკავებლად

 

 

I. ტექნიკოსი - 1 ერთეული

სამუშაოს აღწერა

• ინსტიტუტის ლაბორატორიებში დამუშავებული და მიღებული ფოლადების, შენადნობებისა და კომპოზიციური მასალების რენდგენოსტრუქტურული და რენდგენოფაზური ანალიზისათვის „ДРОН 2“ და „ДРОН 4“-ზე მასალისა და აპარატურის მომზადება
კონკურსის პირობები
კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს:
ა.) საშუალო-ტექნიკური განათლება;
ბ.) შესაბამის სფეროში არანაკლებ 1 წლამდე გამოცდილება;
გ.) ტექნიკური სამუშაოების ჩატარების უნარი;
კომპეტენციები:
დ.) გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
ე.) კომუნიკაბელურობა;
ვ.) ცვლილებებისადმი ადაპტირება;

 

II. ბუღალტერი (II კატეგორია) -1 ერთეული

სამუშაოს აღწერა
• მატერიალური მარაგებისა და ძირითადი საშუალებების მიღება - გასავლის ოპერაციების წარმოება პროგრამაში, მატერიალური მარაგების ნაშთის კონტროლი, ინვენტარიზაციის პროცესში საჭიროებისამებრ მონაწილეობა, საწყობის ფუნქციების კონტროლი. შესაბამისი მემორიალური დოკუმენტაციის წარმოება საბუღალტო პროგრამაში.

 

III. კონკურსის პირობები
კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს:
• განათლება ( უმაღლესი ეკონომიკური განათლება);
• სამუშაო გამოცდილება:
• შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3 წლამდე გამოცდილება;
• კომპიუტერის ცოდნა (საბუღალტრო კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);
• უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);
• სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:
• სამართლებრივ აქტებთან მუშაობის გამოცდილება;
• შრომითი ურთიერთობის შემცველ დოკუმენტებთან მუშაობის გამოცდილება;
• კანონმდებლობის ცოდნა.
კომპეტენციები:
• გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
• კომუნიკაბელურობა;
• ცვლილებებისადმი ადაპტირება;
• სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან ატვირთონ PDF ფორმატში:
1. განცხდების ფორმა
2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
3. ავტობიოგრაფია /CV
4. განათლებისა და სამეცნიერო ხარისხის (არსებობის შემთხვევაში) დამადასტურებელი
დოკუმენტების ასლები;
საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. #10, ოთახი #315 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე info@mmi.ge 2019 წლის 18 მარტიდან 22 მარტის ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.
დამატებითი ინფორმაციისათვის (სამუშაოს აღწერა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები) ეწვიეთ www.mmi.ge, ან დარეკეთ ტელეფონზე 2380716; 577392776;

6-03-2019    ნანახია: 487-ჯერ