სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი თანამდებობის დასაკავებლად:

 

მთავარი ენერგეტიკოსი- 1 ერთეული (მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფი )

 • სამუშაოს აღწერა
  ინსტიტუტში ელექტრომეურნეობის მართვა და ზედამხედველობა;
 • შიდა ელექტროგაყვანილობის ექსპლუატაცია და მიმდინარე შეკეთების უზრუნველყოფა;
 • ელექტრო, ელექტრომექანიკური და ელექტრომაგნიტური საკონტროლო-გამზომი ხელსაწყო-მოწყობილობების საქარხნო მოთხოვნებთან შესაბამისობის განსაზღვრა და მათ ექსპლუატაციაზე ზედამხედველობა;
 • ინდუქციური, ელექტრო-რკალური და სხვა სახის სადნობი ღუმელების, თერმული დამუშავების მოწყობილობა-დანადგარების, თერმო-საკონტროლო ხელსაწყოების,
 • ტირისტორული ძალოვანი ინვენტორების და სხვა სპეციფიური მეტალურგიული მოწყობილობა-დანადგარების ექსპლუატაციის ზედამხედველობა;
 • სავალდებულო შრომის უსაფრთხოების ნორმების დაცვაზე (ელექტრომეურნეობის უსაფრთხო ექპლუატაცია) პასუხისმგებლობა.

კონკურსის პირობები
კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს:
ა.) უმაღლესი ტექნიკური განათლება, ინჟინერ -ელექტრიკოსი;
ბ.) შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3 წლამდე გამოცდილება;
გ.)მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის დარგში გამოყენებული მოწყობილობა დანადგარების (ენერგეტიკის, ელექტრონიკის და გამზომ - მაკონტროლებელი ხელსაწყოების) ექსპლუატაციისა და შეკეთების ცოდნა;
დ.) გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
ე.) კომუნიკაბელურობა;
ვ.) ცვლილებებისადმი ადაპტირება;
ზ.) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

 

 

დამლაგებელი - 1 ერთეული

 • სამუშაოს აღწერა
  ლაბორატორიებიდან ტოქსიკური ნივთიერებების ნარჩენების გატანის და შენობაში და სამუშაო ოთახებში სისუფთავის უზრუნველყოფა;
 • სველი წერტილების დეზინფექცია.

კონკურსის პირობები
კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს:
ა.) საშუალო განათლება;
ბ.) შესაბამის სფეროში არანაკლებ 1 წლამდე გამოცდილება;
გ.) გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;
დ.) კომუნიკაბელურობა;
ე.) სისუფთავისადმი სწრაფვა.
ვ.) ცვლილებებისადმი ადაპტირება;

 

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან ატვირთონ PDF ფორმატში:

 • განცხადება (განცხდების ფორმა)
 • პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 • ავტობიოგრაფია /CV
 • განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი მთავარი ენერგეტიკოსის თანამდებობისათვის

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. №10, ოთახი №315 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე info@mmi.ge 2019 წლის 11 აპრილიდან 15 აპრილის ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.


დამატებითი ინფორმაციისათვის (სამუშაოს აღწერა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები) ეწვიეთ www.mmi.ge, ან დარეკეთ ტელეფონზე 2380716; 577392776;

8-04-2019    ნანახია: 417-ჯერ