სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

აცხადებს   კონკურსს

შემდეგი   თანამდებობების დასაკავებლად

 1. ინჟინერი - 1  საშტატო ერთეული   (ბორშემცვლელი და ფხვნილოვანი მასალების  ლაბორატორია )

 

სამუშაოს აღწერა

 • თმს -ცენტრიდანული მანქანის და მაღალი წნევის რეაქტორების გამართვისათვის სამუშაოების შესრულება. კაზმის მომზადება: დოზირება, სარეაქციო ფორმაში მოთავსება და სინთეზის ჩატარება;
 • პროცესის ტექნოლოგიური პარამეტრების დადგენა და მიღებული მასალების ანალიზი;
 • საკვლევის მასალების თვისებების შესწავლა

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

განათლება  (უმაღლესი საინჟინრო - ტექნიკური განათლება, ბაკალავრის ხარისხი);

ბ.) სამუშაო გამოცდილება:        

ბ.ა)  შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3 წლამდე გამოცდილება;     

გ.)  კომპიუტერის ცოდნა  (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);

დ.)  უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);

ე.)  სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:

ე.ა)  უნდა ფლობდეს მეტალურგიის ან მასალათმცოდნეობის პროფილის სპეციფიკას. შეეძლოს ექსპერიმენტულ კვლევებში მონაწილეობა;

ე.ბ)  მეტალურგიის ან მასალათმცოდნეობის პროფილის სპეციფიურ ხელსაწყო-დანადგარებზე მუშაობის გამოცდილება

ვ.)  კომპეტენციები:

ვ.ა)  გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;

ვ.ბ)  კომუნიკაბელურობა;

ვ.გ)  ცვლილებებისადმი ადაპტირება;

ვ.დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

 

 1. სამეცნიერო ტექნიკური ინფორმაციის ანალიზისა და სარედაქციო ჯგუფის უფროსი-მკვლევარი მთავარის სპეციალისტი    - 1  საშტატო ერთეული  

 

სამუშაოს აღწერა:

 • ინსტიტუტის თანამშრომელთა სამეცნიერო ინფორმაციით უზრუნველყოფა;
 • სამეცნიერო-ტექნიკური ინფორმაციის მოპოვება;
 • ინსტიტუტის სამეცნიერო ბიბლიოთეკის მართვა;
 • სამეცნიერო კონფერენციების ტექნიკური უზრუნველყოფა;
 • ინსტიტუტის, ვებ-გვერდის განვითარება, მართვა და ტექნიკურად განახლება;
 • ინსტიტუტის ინტელექტუალური საკუთრების დაცვა - საქპატენტთან ურთიერთობა.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები:

ა.)  განათლება  (უმაღლესი ტექნიკური განათლება, ინფორმაციული ტექნოლოგიების მიმართულებით);

ბ.) სამუშაო გამოცდილება:    

ბ.)  შესაბამის სფეროში არანაკლებ 3 წლამდე გამოცდილება;   

გ.)  მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის დარგის ზოგადი ცოდნა; 

დ.) კომპიუტერის ცოდნა   (Microsoft office, Windows, Adobe Dreamweaver, Adobe Photoshop, CorelDRAW)

ე.)   უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);

ვ.)  სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:

ვ.ა)  Microsoft Windows-ის ოპერაციულ სისტემებთან მუშაობის გამოცდილება: Windows XP, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2010/2012

ვ.ბ)  ქსელის გამართვის გამოცდილება - ქსელის ფიზიკური და პროგრამული ინსტალაცია (Cisco Routers, Cisco Switches, Cisco Wireless Access Points)

ვ.გ)  Active Directory, DNS, DHCP, Apache სერვისების გამართვა და მხარდაჭერა

ვ.დ)  HTML/PHP/CSS ტექნოლოგიების ცოდნა;

ვ.ე)  MySQL მონაცემთა ბაზებთან მუშაობის ცოდნა;

ვ.ვ)  რეალურ ვებ-პროექტებზე მუშაობის გამოცდილება;

ვ.ზ)  ინტერნეტში მუშაობის საფუძვლიანი ცოდნა;

ზ.)  კომპეტენციები:

ზ.ა)  გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;

ზ.ბ)  კომუნიკაბელურობა;

ზ.გ)  ცვლილებებისადმი ადაპტირება;

ზ.დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

კონკურსის პირობები

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან ატვირთონ PDF ფორმატში:

 1. განცხადება (განცხდების ფორმა )
 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 3. ავტობიოგრაფია /CV
 4. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. #10, ოთახი #315 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე info@mmi.ge 2019 წლის 26 აგვისტოდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის (სამუშაოს აღწერა და საკვალიფიკაციო მოთხოვნები) ეწვიეთ www.mmi.ge, ან დარეკეთ ტელეფონზე  2380716; 577392776;

 

1-08-2019    ნანახია: 529-ჯერ