სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ბორის, ბორიდებისა და მონათესავე მასალების მე-20 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 2019 წლის 22 – 27 სექტემბერი, ნიიგატა, იაპონია (ბბსს 2019)

ბორის, ბორიდებისა და მონათესავე მასალების მე-20 საერთაშორისო სიმპოზიუმი, 2019 წლის 22 – 27 სექტემბერი, ნიიგატა, იაპონია (ბბსს 2019)

  

ბორის, ბორიდებისა და მონათესავე მასალების მე-20 საერთაშორისო სიმპოზიუმი (ბბსს 2019) მიმდინარეობდა იაპონიაში, ქალაქ ნიიგატაში, 2019 წლის 22 სექტემბრიდან 27 სექტემბრის ჩათვლით. იგი საიუბილეო იყო არა მარტო რიგითი ნომრით, არამედ თარიღითაც – ახლახან შესრულდა 60 წელიწადი 1959 წლის 1-ლი სიმპოზიუმიდან (ასბური პარკი, აშშ).

ბბსს 2019-ზე შეჯამდა უახლესი მიღწევები მასალათა ამ მნიშვნელოვანი კლასის მიღების მეთოდების, დამუშავებისა და თვისებების კვლევებში. კერძოდ, სულ ცოტა ხნის წინათ ბოროფენის აღმოჩენის გათვალისწინებით ჩატარდა ფოკუსირებული სესია: „ბორის ორგანზომილებიანი ნანოსტრუქტურები – ბოროფენი, ბორის ჰიდრიდის ფურცლი, ნანომილაკი, ნანომავთული“.

სიმპოზიუმის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარე იყო პროფ. კაორუ კიმურა, ხოლო მდივანი – პროფ. მასატოში ტაკედა. სიმპოზიუმი ჩატარდა ნიიგატას საკონფერენციო ცენტრში „ტოკი მესსე“, რომელიც ბანდაიჯიმას შენობათა კომპლექსის ნაწილია. მონაწილეები ცხოვრობდნენ ამავე კომპლექსში შემავალ მრავალსართულიან სასტუმროში „ნიკკო“.

საქართველოდან სიმპოზიუმის მუშაობაში მონაწილეობდა ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ბორშემცველი და ფხვნილოვანი მასალების ლაბორატორიის უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საინჟინრო ფიზიკის დეპარტამენტის პროფესორი ლევან ჩხარტიშვილი. მან წარმოადგინა მოხსენებები, როგორც ზოგად  ისე – ფოკუსირებულ სესიაზე, შესაბამისად:

  1. ლ. ჩხარტიშვილი, ო. ცაგარეიშვილი, ა. მიქელაძე, მ. დარჩიაშვილი, ნ. ბარბაქაძე, ქ. სარაჯიშვილი, რ. ჭედია, ვ. უგრეხელიძე. „B4C–MeB2-ის კომპოზიტური ნანოფხვნილების მიღება თხევადი კაზმიდან“.
  2. ლ. ჩხარტიშვილი, ი. მურუსიძე. „ბორის ფურცლის ელექტრონული ენერგიის ზედაპირების ტოპოლოგიის თავისებურებანი“.

ამ მოხსენებების თეზისები დაიბეჭდა, ხოლო სრული ტექსტები სტატიების სახით გამოსაქვეყნებლად წარდგენილი იქნება დარგის მაღალრეიტინგული ჟურნალის Solid State Sciences სპეციალურ გამოშვებაში, რომელიც მთლიანად სიმპოზიუმის მასალებს დაეთმობა.

განსაკუთღებული ყურადღება მიიქცია იმ მოხსენებამ, რომელიც ინსტიტუტში ამჟამად მიმდინარე შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო პროექტის AR–18–1045: „ბორის კარბიდის ფუძეზე ნანოსტრუქტურული ჰეტეროფაზური კერამიკული მასალებისა და გაუმჯობესებული საექსპლუატაციო მახასიათებლების მქონე ნაკეთობების მიღება“ ფარგლებში იყო შესრულებული. კერძოდ, ამ მიმართულებით თანამშრომლობის სურვილი გამოთქვა დოქტ. ნატალი ვასტმა (პარიზის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი).

ბბსს 2019-ის პარალელურად გაიმართა საერთაშორისო სამეცნიერო სიმპოზიუმების ამ რეგულარული სერიის საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის მორიგი სხდომა, რომელშიც მონაწილეობდა ლევან ჩხარტიშვილი, როგორც მისი მუდმივი წევრი. კომიტეტმა რამდენიმე ცვლილება შეიტანა საკუთარ შემადგენლობაში. კერძოდ, დოქტ. ოთარ ცაგარეიშვილი მუდმივი წევრობიდან გადაყვანილ იქნა საპატიო წევრად. გადაწყდა, რომ მომდევნო 21-ე სიმპოზიუმი გაიმართება 2021 წელს საფრანგეთში (პარიზი, სორბონას უნივერსიტეტი). აგრეთვე, შედგა 22-ე სიმპოზიუმის (2023 წელი) მასპინძელთა კანდიდატურების წინასწარი განხილვაც. ინსტიტუტის დირექტორის აკად. გიორგი თავაძის დავალებით, ლევან ჩხარტიშვილმა შესთავაზა საქართველო (თბილისი, ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი). დასახელდა სხვა კანდიდატურაც – თურქეთი (სტამბოლი, კოჯის უნივერსიტეტი). თუ რომლის სასარგებლოდ გაკეთდება საბოლოო არჩევანი, ეს გაირკვევა 2021 წელს პარიზში. საერთაშორისო სამეცნიერო კომიტეტის სხდომა გაგრძელდა ბანკეტით სუშის რესტორანში.

გარდა დატვირთული სამეცნიერო პროგრამისა, სიმპოზიუმის ორგანიზატორებმა მონაწილეებს შესთავაზეს უაღრესად საინტერესო სოციალური პროგრამა. მათ მოინახულეს შრინის კულტის მონასტერი იაჰიკოს მთაზე, დააგემოვნეს იაპონური ბრინჯის არაყის – საკე ტაკარაიამას ჩამომსხმელ საწარმოში, დაათვალიერეს ჩრდილოეთის კულტურის მუზეუმი, მათთვის გაიმართა მიღება და მეგობრული ბანკეტი.

7-10-2019    ნანახია: 267-ჯერ