სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Электронные умножители (изд.2)

UDK: 53:6/6

სპეციალიზაცია: физика

სათაური: Электронные умножители (изд.2)

ავტორი: Н.О. Чечик, С.М. Файнштейн, Т.М. Лившиц

ენა: Russian

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: Технико-теоретическая литература

წელი: 1957

გვერდები: 575

საინვენტარო ნომერი: 15595

ფასი: 21р.15к.

[social_image]http://mmi.ge/templates/ge/images/fblogo.jpg[/social_image]