სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს

შემდეგი  თანამდებობის დასაკავებლად:

  1. ლაბორანტი - 1 ერთეული (თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის  ლაბორატორიაში )

 

სამუშაოს აღწერა

 

  • თმს - მასალების მისაღება, კაზმის მომზადება,მიღებული ნიმუშების მომზადება მათი ფიზიკურ-მექანიკური თვისებების შესასწავლად.
  • თმს – დანადგარების მომზადება ცდების ჩასატარებლად.

 

კონკურსის პირობები

კონკურსანტს უნდა ჰქონდეს:

ა.)   საშუალო ან ტექნიკური განათლება;

ბ.)   შესაბამის სფეროში არანაკლებ 1 წლამდე გამოცდილება;   

გ.)   ტექნიკური სამუშაოების ჩატარების უნარი;

კომპეტენციები:     

დ.)  გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;

ე.)  კომუნიკაბელურობა;

ვ.)  ცვლილებებისადმი ადაპტირება;

 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან ატვირთონ PDF ფორმატში:

  1. განცხადება ( განცხადების ფორმა)
  2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  3. ავტობიოგრაფია /CV
  4. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
  5. საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. №10, ოთახი №315 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე info@mmi.ge 2019 წლის 23 დეკემბრიდან 25 დეკემბრის ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ ტელეფონზე   2380716; 577392776;

16-12-2019    ნანახია: 377-ჯერ