სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი გაცხადებს ღია კონკურსს შემდეგი  თანამდებობების დასაკავებლად

 • ბორისა და ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების ლაბორატორიის უფროსი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორიის უფროსი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორიის უფროსი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორიის უფროსი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორიის უფროსი - უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი;
 • ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორიის უფროსი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი;

...

 

 • მკვლევარი სპეციალისტი -  1 (არასრული 0,9) საშტატო ერთეული (ბორისა და ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების  ლაბორატორია);
 • ტექნიკოსი - 1 საშტატო ერთეული (ბორისა და ფხვნილოვანი კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია);
 • მკვლევარი მთავარი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული  (ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია)
 • მკვლევარი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული (ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია);
 • უფროსი ინჟინერი - 1 საშტატო ერთეული (მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორია);
 • ტექნიკოსი - 1 საშტატო ერთეული  (მანგანუმშემცველი და სხვა მინერალური ნედლეულის გადამუშავების ლაბორატორია);
 • მკვლევარი მთავარი სპეციალისტი - 1 (არასრული 0,6) საშტატო ერთეული -  ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია);
 • მკვლევარი სპეციალისტი - 2 საშტატო ერთეული - (ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია);
 • მკვლევარი სპეციალისტი - 1 (არასრული 0,5) საშტატო ერთეული - (ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია);
 • ინჟინერი - 1 საშტატო ერთეული  - (ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია);
 • ტექნიკოსი (I კატეგორია) - 1 საშტატო ერთეული  (ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია);
 • უფროსი ინჟინერი - 1 საშტატო ერთეული -      (თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია);
 • ტექნიკოსი - 1 საშტატო ერთეული  -(თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია);
 • მეცნიერ თანამშრომელი - 1 (არასრული 0,8) საშტატო ერთეული  - (ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია);
 • მკვლევარი სპეციალისტი - 1 (არასრული 0,6) საშტატო ერთეული - (ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია);
 • მკვლევარი სპეციალისტი - 1 (არასრული 0,5) საშტატო ერთეული - (ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია);
 • უფროსი ინჟინერი - 1 საშტატო ერთეული    - (ბათუმის კოროზიული კვლევების პოლიგონი);
 • სტრუქტურული ანალიზის ჯგუფის უფროსი -მკვლევარი მთავარი სპეციალისტი - 1 საშტატო ერთეული ;
 • ლაბორანტი -   1 საშტატო ერთეული  ((სტრუქტურული ანალიზის ჯგუფი)
 • ლაბორანტი -   1 საშტატო ერთეული   ( ანალიზური ქიმიის ჯგუფი);
 • მათემატიკური მოდელირების ჯგუფის უფროსი - მკვლევარი მთავარი სპეციალისტი 1 საშტატო ერთეული;
 • ელექტრონული მიკროსკოპიის ჯგუფის უფროსი - მთავარი მეცნიერ თანამშრომელი 1 საშტატო ერთეული;
 • უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი -  1 საშტატო ერთეული (ელექტრონული მიკროსკოპიის ჯგუფი);
 • სამეცნიერო პროექტებისა და ინფორმაციული უზრუნველყოფის ჯგუფის უფროსი-მკვლევარი მთავარი სპეციალისტი, 1 საშტატო ერთეული;

 

კონკურსის პირობები

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან ატვირთონ PDF ფორმატში:

 1. განცხადება (განცხდების ფორმის გადმოწერა)
 2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
 3. ავტობიოგრაფია /CV
 4. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;
 5. სამეცნიერო ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები (მხოლოდ სამეცნიერო თანამდებობისათვის);
 6. სტრუქტურული ერთეულის განვითარების ხედვა (ლაბორატორიისა და ჯგუფის უფროსისთვის)

 

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. #10, ოთახი #315 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე infommige@gmail.com 2020 წლის 19 მარტიდან 23 მარტის ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ ტელეფონზე   2380716; 577392776;

 

სამუშაოს აღწერას და საკვალიფიკაციო მოთხოვნებს დავდებთ 02.03. 2020წ.

26-02-2020    ნანახია: 503-ჯერ