სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
აკადემიკოს ნოდარ კეკელიძის ხსოვნა

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის წარმომადგენლობითი საბჭოს გადაწყვეტილებით (04.11.2019 ოქმი #4, თსუ ბრძანება #189/02-03) ნივთიერებათა კვლევის სამეცნიერო კვლევით ინსტიტუტს მიენიჭა მისი დამაარსებლის - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ნახევარგამტარული მასალების ლაბორატორიის ყოფილი უფროსის, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსის, ფიზიკა-მათემატიკურ მეცნიერებათა დოქტორის ნოდარ კეკელიძის სახელი.

გამოიცა წიგნი  -  მეცნიერება და რელიგია. - ნ. კეკელიძის და შ. შოშიაშვილის სტატიების კრებული. 2020

12-03-2020    ნანახია: 410-ჯერ