სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

  • უფროსი ინჟინერი -  2 (არასრული 0,5) საშტატო ერთეული (სტრუქტურული ანალიზის ჯგუფში);

 

კონკურსის პირობები

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან ატვირთონ PDF ფორმატში:

  1. განცხადება (იხილეთ განცხადების ფორმა )
  2. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
  3. ავტობიოგრაფია /CV
  4. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი;

 

საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. #10, ოთახი #315 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე infommige@gmail.com 2020 წლის 13 ივლისიდან 15  ივლისის ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.

დამატებითი ინფორმაციისათვის დარეკეთ ტელეფონზე   2380716; 577392776;

 

 

 

სამუშაოს აღწერა

საკვლევი ნიმუშების სპექტრალური ანალიზი და ქიმიური შემადგენლობის კვლევა.

 

საკვალიფიკაციო მოთხოვნები

 

განათლება  (უმაღლესი საინჟინრო - ტექნიკური განათლება, მაგისტრის ხარისხი);

ბ.) სამუშაო გამოცდილება:        

ბ.ა)  შესაბამის სფეროში არანაკლებ 5 წლამდე გამოცდილება;     

გ.)  კომპიუტერის ცოდნა  (ძირითადი საოფისე კომპიუტერული პროგრამების ცოდნა);

დ.)  უცხო ენის ცოდნა (რუსული / ინგლისური);

ე.)  სპეციფიკური ცოდნა და გამოცდილება:

ე.ა)  უნდა ფლობდეს მეტალურგიის ან მასალათმცოდნეობის პროფილის სპეციფიკას.

ე.ბ)  მეტალურგიის ან მასალათმცოდნეობის პროფილის სპეციფიურ ხელსაწყო-დანადგარებზე მუშაობის გამოცდილება;

ვ.)  კომპეტენციები:

ვ.ა)  გუნდური მუშაობა და თანამშრომლობა;

ვ.ბ)  კომუნიკაბელურობა;

ვ.გ)  ცვლილებებისადმი ადაპტირება;

ვ.დ) სტრესულ გარემოში მუშაობა.

 

6-07-2020    ნანახია: 162-ჯერ