სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ინსტიტუტის წარმატების მთავარი ხაზი სწორ მიზანსა და დიდ მონდომებაზე გადის

საკითხი, რომელიც თქვენს წინაშე განსახილველად გამოგვაქვს, ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოს წინაშე პირველად 2007 წელს დაისვა. უნდა გვემსჯელა დასმული კითხვის სამართლიანობაზე - აქვს თუ არა დიდ მეტალურგიას მომავალი საქართველოში? წარმოგიდგენთ ამონარიდს ჩვენი მაშინდელი გამოსვლიდან: „საქართველოს დღევანდელ მდგომარეობას თუ გადავხედავთ, ვნახავთ, რომ საწარმოები აღარ ამზადებს მისთვის ადრე დაგეგმილ პროდუქციას, გაჩერებული და გაძარცულია. ინდუსტრიული რეზერვები ამოწურულია. ბუნებრივია, საქართველომ თავისი  გეოგრაფიული მდებარეობის გათვალისწინებით, სხვა გზა უნდა აირჩიოს და შეცვალოს მეურნეობის განვითარების ვექტორი. ამასთან, არსებული მატერიალური სახსრები და ინტელექტუალური ძალები მიმართოს ქვეყანაში არსებული ტექნიკური განათლებისა და პროფესიული მომზადების არასაკმარისი დონის ასამაღლებლად.


განვითარდება თუ არა მომავალში დიდი მეტალურგია საქართველოში? დღეს ძნელად თუ იპოვით ისეთ სპეციალისტს, რომელიც შეძლებდა ამომწურავი და დასაბუთებული პასუხი გაეცა ამ კითხვაზე. გადაჭარბებული ოპტიმიზმი კი  იქნებოდა „შიშველი“ ოპტიმიზმი და არა ტექ­ნი­კურ-ეკონომიკური დასაბუთებით აღწერილი რეალური მდგომარეობა. დღეს ქართულ მეტალურგიას უჭირს - პრაქტიკულად არ არსებობს. ეს უდავო ფაქტია. ქვეყანაში არსებული ყველა მსხვილი მეტალურგიული საწარმოს „ნაშთი“ გაყიდულია და კერძო მფლობელობაშია გადასული. ისმის კითხვა, რისთვის უნდა დაიხარჯოს მეტა­ლურ­­გიუ­ლი მიმართულებით კვლევებზე სახელმწიფოს ფინანსური სახსრები? რა გამოყე­ნება ექნება კვლევების შედეგებს სახელმწიფოს სასარგებლოდ?

გადმოწერა

31-05-2021    ნანახია: 551-ჯერ