სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ცვეთამედეგი ნანოოქსიდური ფოლადისგან დამზადებული ექსკავატორის ციცხვის კბილების გვირგვინის სამრეწველო პროტოტიპი

2007 – 2011 წლებში მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში დამუშავდა ახალი  ნონოოქსიდური სრუქტურის მქონე ცვეთამედეგი ფოლადის წარმოების ტექნოლოგია და “საქპატენტი”-ის მიერ გაცემულია პატენტი _“ნანოოქსიდური აუსტენიტური ცვეთამედეგი სხმული ფოლადის შემადგენლობა” (# P 5130/2010).

 

აღნიშნული ფოლადი ფართოდ გამოიყენება მუხლუხა ტექნიკის სავალი ნაწილის დეტალების, რკინიგზის ჯვართავების, სამსხვრეველას ყბების, ექსკავატორის ციცხვების კბილების გვირგვინებისა და სხვა ცვეთამედეგი ნაკეთობების დასამზადებლად. ექსკავატორის ციცხვის კბილების გვირგვინის სამრეწველო პროტოტიპის ტესტირებამ  აჩვენა, რომ მისი საექსპლოატაციო რესურსი შესაბამის ანალოგებთან შედარებით 1,5-ჯერ იზრდება. 

16-10-2014    ნანახია: 2 318-ჯერ