სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ნავთობმოპოვების ჭაბურღილებში მაღალმტკიცე სატუმბკომპრესორული მილების საწარმოო გამოცდების შედეგები

ნ.ლუარსაბიშვილი, დ. რამაზაშვილი, ე. გოზალიშვილი, მ. მიქაბერიძე, ლ. ახვლედიანი, გ. გორდეზიანი, გ. მიქაბერიძე.

 

 ნავთობმოპოვების ჭაბურღილებში მაღალმტკიცე სატუმბკომპრესორული მილების საწარმოო გამოცდების შედეგები. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის მაცნე , ქიმიის სერია, ტომი 37, №1,№2 2011 179-183

 

20X 2 მარკის ფოლადის ფუძეზე შემუშავებულია დაბალლეგირებული მაღალმტკიცე ბეინიტური ფოლადი ღრმა და ზეღრმა ნავთობმოპოვების ჭაბურღილების სატუმბ-კომპრესორული მილებისათვის.

 

სატუმბ-კომპრესორული მილების საექსპლოატაციო თვისებების გასაუმჯობესებლად აუცილებელია ერთგვაროვანი წვრილკრისტალური სტრუქტურის მიღწევა მილის მთელ სიგრძეზე. ეს შესაძლებელია აუსტენიზაციის ტემპერატურის ერთგვაროვნების უზრუნველყოფით ნამზადის მთელ სიგრძეზე რედუცირების დგანზე მიწოდების წინ.

 

მაღალტემპერატურული თერმომექანიკური დამუშავების შემდეგ ახალი ფოლადისაგან მიღებულმა მილებმა გამოავლინეს მაღალი მედეგობა როგორც საერთო კოროზიისადმი, ისე სულფიდური დასკდომისადმი კასპიის ზღვის ნავთობმოპოვების ღრმა ჭაბურღილებში.

1-12-2011    ნანახია: 1 331-ჯერ