სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
“ვოლფრამშემცველი ნარჩენების ქლორირების ძირითადი თერმოდინამიკური მახასიათებლების და თერმული ეფექტების კვლევა”

ზ.მირიჯანაშვილი, ი.ფულარიანი, ვ.ღარიბაშვილი, ზ.წიქარიძე - “ვოლფრამშემცველი ნარჩენების ქლორირების ძირითადი თერმოდინამიკური მახასიათებლების და თერმული ეფექტების კვლევა”, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-რეფერირებული ჟურნალი “მეცნიერება და ტექნოლოგიები”, თბილისი, №10-12, 2011.

 

ვოლფრამის შემცველი წარმოების ნარჩენების ქლორირების რეაქციების თერმოდინამიკური გათვლებით დადგინდა შესაბამისი ლითონების ქლორიდების წარმოქმნის ალბათობა დაბალ ტემპერატურებზე , და  აგრეთვე, პროცესის მართვის შესაძლებლობა საჭირო კინეტიკური პირობების შექმნის შემთხვევაში.

 

 ჯავშანგამტანი ჭურვები 85%W- 12N%Ni - 3%Fe შენადნობის გულარების ქლორირების თერმოგრაფიულმა კვლევებმა აჩვენა როგორც ცალკეული ლითონების, ასევე თვით შენადნობის ქლორირების პროცესების ძლიერ ეგზოთერმულობა, რაც ხელს უწყობს საწყისი ნედლეულის ქლორირების პროცესის წარმართვას ავტოთერმიულ რეჟიმში. 

1-12-2011    ნანახია: 1 280-ჯერ