სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
“ვოლფრამის შემცველი მასალებიდან შემადგენელ ლითონთა ქლორიდების მიღების პროცესის კვლევა”

ზ. მირიჯანაშვილი, გ. თავაძე, ვ. ღარიბაშვილი, ა. კანდელაკი – “ვოლფრამის შემცველი მასალებიდან შემადგენელ ლითონთა ქლორიდების მიღების პროცესის კვლევა”. გადაცემულია “მოამბის” რედაქციაში 2011 წლის დეკემბერში.

 

ვოლფრამშემცველი ნარჩენების ქლორირების პროცესის ძირითადი კინეტიკური მახასიათებლების კვლევით დადგინდა სუფთა ვოლფრამის ჰექსაქლორიდისა (WCI6) და მარილთა ნალღობის (NiFeCI4) ერთდოული მიღების ოპტიმალური ტექნოლოგიური პარამეტრები.  ქლორირების პროცესის წარმართვა შესაძლებელია ავტოთერმიულ რეჟიმში.


დეზინტეგრირებული ჯავშანგამტანი გულარების ქლორირების ოპტიმალური პარამეტრებია: ფრაქცია 2-5 მმ; ; აირთა ნარევში (CI2-Ar) ქლორის 75% კონცენტრაცია; ქლორის მიწოდების სიჩქარე 0,25 ლ/წთ; ქლორირების ტემპერატურული ინტერვალი 700-8000C; ქლორირების ხანგრძლივობა  1,5-2 სთ.


ჯავშანგამტანი გულარების ქლორირების პროდუქტებია: ვოლფრამის ჰექსაქლორიდი 0,001% რკინის მინარევის  შემცველობით და NiFeCI4 მარილთა ნალღობი, რომლებიც წარმოადგენენ ხარისხოვან საწყისს ნედლეულს როგორც ფხვნილოვანი ვოლფრამის, ასევე WC-NiFe ტიპის სალი შენადნობის მისაღებად.

1-12-2011    ნანახია: 1 173-ჯერ