სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
“ნანონაწილაკების წარმოქმნა InP–ს კრისტალებში მათი ჩქარი ნეიტრონების დიდი ნაკადით დასხივების შედეგად ნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები“

ნ.კეკელიძე, გ.ცინცაძე, დ.კეკელიძე, ლ.მილოვანოვა, ე.ხუციშვილი,ბ.კვირკველია, ა.ვეფხვაძე, დ.ხომასურიძე, თ.ჯახუტაშვილი.

 

“ნანონაწილაკების წარმოქმნა InP–ს კრისტალებში მათი ჩქარი ნეიტრონების დიდი ნაკადით დასხივების შედეგადნანოქიმია-ნანოტექნოლოგიები“.

პირველი საერთაშორისო კონფერენციის მასალები,გვ.147-151, .თბილისი, 2011

 

მიღებულია, რომ n-InP–ს კრისტალებში არსებული ტექნოლოგიური წარმოშობისჩანართები დაიშალა ჩქარი ნეიტრონების დასხივების შედეგად და წარმოიქმნა ნანონაწილაკები. მნიშვნელოვნად შემცირდა დენის მატარებელთა კონცენტრაცია  და გაიზარდა დენის მატარებელთა ძვრადობა.

1-12-2011    ნანახია: 1 393-ჯერ