სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
«დარიშხანშემცველი მადნების გადასამუშავებელი ღუმელის კონსრუქცია»

მ. კერესელიძე, ი. ფულარიანი

 

«დარიშხანშემცველი მადნების გადასამუშავებელი ღუმელის კონსრუქცია». საქართველოს ქიმიური ჟურნალი ტ.11, №1, 2011. გვ. 7-9

 

დამუშავებულია, მექანიზაციის მაღალი ხარისხის მქონე, დარიშხანშემცველი სულფიდური მადნების უწყვეტ რეჟიმში უჟაგბადოდ გამოსაწვავი ღუმელის კონსრუქცია. პროცესის ინტენსიფიკაცია მიიღწევა კონსრუქციის წარმადობის გაზრდის ხარჯზე. იზრდება მიღებული პროდუქტის სისუფთავე(99,2-99,7), პროცესის ტემპერატურის შემცირების ხარჯზე შემცირებულია ენერგოდანახარჯები. შრომის პირობებს აუმჯობესებს კონსტრუქციის გერმეტულობა. დარიშხანის ტოქსიკური ნაერთების ამოსფეროში გამოყოფის გამორიცხვა უზრუნველყოფს პროცესის ეკოლოგიურ უვნებელობას. ნამწვში დარიშხანის შემცველობა დასაშვები ნორმის ფარგლებშია. მნიშვნელოვნად მცირდება საექსპლოატაციო დანახარჯები. 

 

1-12-2011    ნანახია: 1 182-ჯერ