სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
“დენის მატარებელთა გაბნევა ნეიტრალურ ატომებზე ინდიუმ ფოსფიდის კრისტალებში”

ნ.კეკელიძე, დ.კეკელიძე, ლ.მილოვანოვა, ე.ხუციშვილი,ზ. დავითაია,ბ.კვირკველია, დ.ხომასურიძე

 

“დენის მატარებელთა გაბნევა ნეიტრალურ ატომებზე ინდიუმ ფოსფიდის კრისტალებში”. ” Current Carriers Scattering on the Neutral Impurity Atoms in Crystals of Indium Phosphide”.  Advances in Applied Physics and Materials Science Congress. Book of Abstracts. Antalya, 2011, p.16

 

 შესწავლილი იყო n-ტიპის ინდიუმ ფოსფიდის კრისტალებში ელექტრული თვისებები 77-300K არეში. დადგენილია, რომ დენის მატარებელთა ძვრადობა დაბალ ტემპერატურებზე განისაზღვრება მოუწესრიგებლობით რომელიც თან ახლავს ნეიტრალურ მინარევს InP-ში.

2-12-2011    ნანახია: 1 442-ჯერ