სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
"ნანოკლასტერების მიღების რადიაციული ტექნოლოგია ინდიუმის ფოსფიდის ნახევარგატარულ კრისტალებში"

გ.ცინცაძე, მ ცინცაძე, ნ. კეკელიძე, დ. კეკელიძე, ლ.მილოვანოვა, ე. ხუციშვილი, ზ. დავითაია, დ.ხომასურიძე, ბ.კვირკველია

 

"ნანოკლასტერების მიღების რადიაციული ტექნოლოგია ინდიუმის ფოსფიდის ნახევარგატარულ კრისტალებში". Proc. of XIX Mendeleev Congress on“ General and Applied Chemistry“,25 — 30 September, Volgograd,p.650, Russia, 2011 ,p.650

 

ჩატარებულია InP–ს ნანოსტრუტურირება ჩქარი ნეიტრონების დასხივებით ისეთი დოზით რომ ტექნოლოგიური წარმოშობის მოუწესრიგებელი არეები იშლება და მატრიცაში წარმოიქმნება სტაბილური ნანონაწილაკები ზომით < 60ნმ

2-12-2011    ნანახია: 1 440-ჯერ