სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
"დენის მატარებელთა გაბნევა ნახევარგამტარებში სხვადასხვა ტიპის არაერთგავაროვნებით"

ნ.კეკელიძე, ე. ხუციშვილი, ლ. გაბრიჩიძე,დ. ხომასურიძე, ბ.კვირკველია, ნ. ქობულაშვილი

 

"დენის მატარებელთა  გაბნევა ნახევარგამტარებში სხვადასხვა ტიპის არაერთგავაროვნებით". Nano Studies  #3,4,2011. pp.95-102” Current Carriers Scattering in Semiconductors with Various Types of Inhomogeneity”.

 

გამოკვლეულია  დენის მატარებელთა  გაბნევა ნახევარგამტარებში სხვადასხვა ტიპის ნანომეტრის ზომის არაერთგავაროვნებით:ტექნოლოგიური წარმოშობის მოუწესრიგებელო არეები InP, პოლიკრისტალობის ეფექტი(Ge), მოუწესრიგებელი ნახევარგამტარული შენადნობები (SiGe), არაერთგვაროვნება ნეიტრალუი მინარევზე(InP).

2-12-2011    ნანახია: 1 558-ჯერ