სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ომარ შურაძე "ლითონური მასალების მექანიკური თვისებები და მათი კვლევის მეთოდები" (იბეჭდება)

წიგნში გადმოცემულია ლითონური მასალების, ნაწილებისა და კონსტრუქციების მექანიკური თვისებების კვლევის მიზნები და დანიშნულებები. დასაბუთებულია სხვადასხვა მეთოდით და მათი ხარისხის კონტროლისა და კვლევების აუცილებლობა. განხილულია დრეკადობის, პლასტიკურობის, განმტკიცების, რღვევის და ლითონური მასალების სხვა დამახასათებელი თვისებების თეორიული აქსპექტები. აღწერილია მექანიკური თვისებებეის მეთოდები და მოწყობილობები.

 

ნაშრომი განკუთვნილია ლითონური მასალების მექანიკური თვისებებით დაინტერესებული ლითონმცოდნეების, ინჟინრ-მექანიკოსების, კონსტრუქტორების, მეცნიერ მუშაკების, ქარხნებისა და საგამოცდო ლაბორატორიებში მომუშავე ინჟინერ-ტექნიკური პერსონალისთვის, უმაღლესი სკოლის პედაგოგების, დოქტორანტების, მაგისტრებისა და მაღალი კურსის სტუდენტებისთვის.

3-12-2011    ნანახია: 1 335-ჯერ