სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ბორის პატონი

უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტს, გამოჩენილ მეცნიერსა და საზოგადო მოღვაწეს, ქართველი ერის დიდ მეგობარს, ბორის ევგენის ძე პატონს ვულოცავთ უკრაინული  მეცნიერების სათავეში დგომის ნახევარსაუკუნოვან იუბილეს.

 

ბორის ევგენის ძე პატონი (27 ნოემბერი 1918, კიევი) - მეცნიერი მეტალურგიისა და მეტალთა ტექნოლოგიის სფეროში, პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, სოციალისტური შრომის ორგზის გმირი, „უკრაინის გმირის“ წოდების პირველი ლაურეატი. 

 

უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტი, უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი (1958 წლიდან), საბჭოთა კავშირის მეცნიერებათა აკადემიის (ახლა რუსეთის მეცნიერებათა აკადემია) აკადემიკოსი (1962 წლიდან), მეცნიერებათა აკადემიათა საერთაშორისო ასოციაციის პრეზიდენტი, „რომის კლუბის“ საპატიო წევრი.

 

დაიბადა აკადემიკოსი ევგენი ოსკარის ძე პატონის (1870 – 1953) - ელექტროშედუღების ინსტიტუტის დირექტორის - და ნატალია ვიქტორის ასული პატონის (1885 – 1971) ოჯახში.

 

1941 წელს დაასრულა კიევის პოლიტექნიკური ინსტიტუტი ინჟინერ-ელექტრიკოსის სპეციალობით. საკანდიდატო დისერტაცია „შემდუღებელი თავაკების მუშაობის და ფლიუსით შედუღებისას მათი კვების საშუალებათა ანალიზი„ (1945); სადოქტორო დისერტაცია „შემდუღებელი რკალის მყარი წვის პირობათა კვლევა და მისი რეგულირება“ (1952).

 

1941-1942 წლებში - ელექტროტექნიკური ლაბორატორიის ინჟინერი, ქარხანა „წითელი სორმოვო“, ქ. გორკი. 1942-1945 წლებში - უმცროსი და უფროსი სამეცნიერო თანამშრომელი, 1945-1950 წლებში - განყოფილების უფროსი, 1950-1953 წლებში - დირექტორის მოადგილე სამეცნიერო მუშაობის განხრით, 1953 წლიდან - უკრაინის სსრ ე.ო. პატონის სახელობის ელექტროშედუღების ინსტიტუტის დირექტორი. არის ჟურნალის „მეცნიერება და ცხოვრება“ რედკოლეგიის წევრი.

 

1986-1994 წლებში იყო უკრაინის სსრ (1992 წლიდან - უკრაინის ეკონომიკის სამინისტროს) მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის და სახელმწიფო გეგმის პრეზიდიუმის ტექნიკური და სოციალურ-ეკონომიკური პროგნოზირების პრობლემათა უწყებათაშორისი სამეცნიერო საბჭოს თავმჯდომარე. ჟურნალების „ავტომატური შედუღება“, „ტექნიკური დიაგნოსტიკა და გაუნადგურებელი კონტროლის“, „თანამედროვე ელექტრომეტალურგია“, „უკრაინის მეცნიერებათა ნაციონალური აკადემიის მაცნე“ მთავარი რედაქტორი. 1992-1995 წლებში იყო მეცნიერებასა და ტექნიკაში უკრაინის სახელმწიფო პრემიის კომიტეტის თავმჯდომარე. 1992 წლის აპრილ-ოქტომბერში - უკრაინის უმაღლესი რადას ტექნიკური პოლიტიკის საკითხების კოლეგიის წევრი.

 

Глубокоуважаемый  Борис  Евгеньевич!

 

Прошло  50 лет как Вы бессменно руководите Национальной Академией Наук Украины. 

 

Вы являетесь признанным авторитетом в области сварки, металлургии, технологии металлов материаловедении. Вы внесли неоценимый вклад в науку и практику сварки и поднялись от традиционных сварочных технологий до высот создания уникальных ракетно- космических комплексов. Вы,уважаемый Борис Евгеньевич , организовали коллектив ученых- сваршиков и хирургов, чтобы реализовать достижения современной науки и техники в практической медицине для соединения живых тканей. Вы, как Президент Национальной Академии Наук Украины, как директор Института электросварки им. Е.О. Патона, оказали огромное влияние на прогресс нефтегазового строительства, для развития нефтяной и газовой промышленности.   

 

Ваш мировой авторитет, Уважаемый Борис Евгеньевич,  и Ваше стремление направить фундаментальные научные исследования, имея тесную связь с производством, на решение проблем обшества, приносят разностороннюю плодотворность в научной и инженерной деятельности.   

 

Находясь на ответственном посту Президента А Н Украины в течении полувека, Вы как организатор науки, раскрылись ешё шире и, пройдя трудный, но интересный жизненный путь учёного, деятеля и гражданина, не утратили молодого задора, энергии и чуства оптимизма и являетесь для всех нас прекрасным примером.  

 

Вы, Уважаемый Борис Евгеньевич, как и прежде, полны сил, энергии и успешно продолжаете своё любимое дело: служние людям, науке, Родине.   

 

Ваш вклад в развитие фундаментальных, прикладных наук и новых научных направлений действительно неоценим. Ваше умение достигать практической отдачи научных исследований безусловно заслуживает высокого уважения.   

 

Мы , Ваши друзья и коллеги из Грузии, всегда чувствуем  Вашу заботу и внимание. Ваше дружеское отношение к нам является для нас вдохновляюшей силой подражания. Ваша широкая эрудиция, гражданственность и человечность определяют огромное уважение и любовь к Вам и братскому  украинскому народу.  

 

Мы уверены, что Вы, Уважаемый Борис Евгеньевич,  встречаете Ваш 50- летний юбилей правления Национальной Академией Наук Украины полным творческих замыслов и неукротимым желанием работать. Ваша энергия и ясный ум ешё долго будут служить развитию Науки, Обшества и Отечества!  

 

Мы рады, что имеем возможность поздравить Вас со знаменательной датой!  Искренне желаем Вам и  всем членам Национальной Академии Наук Украины крепкого здоровья и  новых успехов  во благо Мира, Науки и Прогресса. 

 

 

От имени  ученных Института металлургии

и материаловедения им .Ф. Н. Тавадзе

Директор Института

Г.Ф.Тавадзе

24-02-2012    ნანახია: 1 838-ჯერ