სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Engineering - Vol.4 No.2, თებერვალი 2012

სამთო-მეტალურგიული მრეწველობის ეკოლოგიური პრობლემები და მათი გადაჭრის ინოვაციური ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიები

გვ.83-89  DOI: 10.4236/eng.2012.42011

ავტორები: გ. ჯიშკარიანი, გ. ჯანდიერი, დ. სახვაძე, გ. თავაძე, გ. ზახაროვი, გ. ონიაშვილი, ზ. ასლამაზაშვილი 

 

წარმოდგენილ ნაშრომში განხილულია სამთო-მეტალურგიულ მრეწველობასთან დაკავშირებული ეკოლოგიური რისკები, გაანალიზებულია ჰაერის, ნიადაგისა და წყლის დაბინძურების პრობლემები და მათი გადაჭრის ახალი შესაძლებლობები. დასაბუთებულია ისეთი ინოვაციური და ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიების გამოყენების მიზანშეწონილობა, როგორიცაა ფიტორემედიაცია და ლითონების მყარფაზური აღდგენის ეგზოთერმული თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზი. მოცემულია შერჩეული მეთოდების ეფექტურობის დამადასტურებელი არგუმენტები. 

 

Cite this paper

G. Jishkariani, G. Jandieri, D. Sakhvadze, G. Tavadze, G. Oniashvili and Z. Aslamazishvili, "Ecological Problems Related to Mining-Metallurgical Industries and Innovatory, Energy-Efficient Ways of Solving Them," Engineering, Vol. 4 No. 2, 2012, pp. 83-89.

 

გადმოწერა 

 

 

29-02-2012    ნანახია: 1 915-ჯერ