სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ქრომისა და მისი შენადნობების მიღების პროცესის თერმოდინამიკური ანალიზი

გამოვიდა ინგა ჯანელიძის მონოგრაფია "ქრომისა და მისი შენადნობების მიღების პროცესის თერმოდინამიკური ანალიზი".

 

წიგნში განხილულია კარბოთერმული და ლითონთერმული აღდგენით ქრომის და მისი შენადნობების მიღების თერმოდინამიკული ანალიზი. აღნიშნული კვლევები მიზნად ისახავს მრავალკომპონენიანი სისტემების მაღალტემპერატურული კარბოთერმული და ლითონთერმული აღდგენის პროცესების ბუნებისა და კანონზომიერების ახსნას.

 

ნაშრომი გათვალისწინებულია ქიმიური ტექნოლოგიისა და მეტალურგიის ფაკულტეტის მაგისტრანტებისა და დოქტორანტებისათვის, იგი საინტერესო იქნება აგრეთვე აღნიშნული საკითხებით დაინტერესებული მეცნიერ თანამშრომლებისათვის.

2-12-2011    ნანახია: 1 633-ჯერ