სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
მომავლი პუბლიკაცია

მზადდება გამოსაცემად ინსტიტუტის "ტექნოცენტრის" უფროსის, აკად.დოქტორის თამარ ბაძოშვილის ნაშრომი : "სამთო-მეტალურგიული წარმოება XVIII საუკუნის აღმოსავლეთ საქართველოში", რომელიც ეძღვნება ფერდინანდ თავაძის დაბადებიდან 100 წლისთავს. წიგნი ჩაშვებულია წარმოებაში. წინამდებარე ვებ-გვედზე გამოქვეყნდება ასევე წიგნის ელექტრონული ვერსია.

15-05-2012    ნანახია: 1 469-ჯერ