სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
განცხადება

სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი აცხადებს კონკურსს შემდეგი თანამდებობების დასაკავებლად:


1. მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფის უფროსი - 1 სრული საშტატო ერთეული;
2. ინჟინერ - მექანიკოსი (მატერიალურ-ტექნიკური უზრუნველყოფის ჯგუფში) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
3. საკონტროლო - გამზომი ხელსაწყოების ჯგუფის უფროსი - 1 სრული საშტატო ერთეული;
4. ინჟინერ - ელექტრიკოსი (საკონტროლო - გამზომი ხელსაწყოების ჯგუფში) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
5. სანტექნიკოსი (მექანიკურ სახელოსნოში) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
6. სამეცნიერო პროგრამების, ტექნოლოგიების კომერციალიზაციისა და გრანტების ცენტრის მენეჯერი - მკვლევარი მთავარი სპეციალისტი - 1 სრული საშტატო ერთეული;
7. სამეცნიერო ინფორმაციის ანალიზისა და სარედაქციო ჯგუფის უფროსი - 1 სრული საშტატო ერთეული;
8. ბიბლიოთეკარი (სამეცნიერო ინფორმაციის ანალიზისა და სარედაქციო ჯგუფში) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
9. ლაბორანტი (სამეცნიერო ინფორმაციის ანალიზისა და სარედაქციო ჯგუფში) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
10. მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი (ბორშემცველი და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
11. მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი (ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორიაში) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
12. მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი (ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორიაში) - 1 არასრული საშტატო ერთეული;
13. მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი (თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორიაში) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
14. მკვლევარი - მთავარი სპეციალისტი (ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
15. მკვლევარი - უფროსი სპეციალისტი (ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორია) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
16. მკვლევარი - უფროსი სპეციალისტი (ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
17. მკვლევარი სპეციალისტი (ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
18. მკვლევარი სპეციალისტი (არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ - ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
19. მკვლევარი სპეციალისტი (თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია) - 1 არასრული საშტატო ერთეული;
20. მკვლევარი სპეციალისტი (არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ - ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
21. მკვლევარი სპეციალისტი (არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ - ქიმიური ანალიზის ლაბორატორიაში) - 1 სრული საშტატო
22. მკვლევარი სპეციალისტი (სადნობ - საჩამომსხმელო უბანი) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
23. უფროსი ინჟინერი (არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ - ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
24. უფროსი ინჟინერი (არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ - ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
25. ინჟინერი (ბორშემცველი და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია) - 1 არასრული საშტატო ერთეული;
26. ინჟინერი (თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
27. ინჟინერი (თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
28. ინჟინერი (ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
29. ინჟინერი (პირომეტალურგიის ლაბორატორია) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
30. ინჟინერი (არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ - ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
31. ინჟინერი (სადნობ - საჩამომსხმელო უბანი) - 1 არასრული საშტატო ერთეული;
32. ტექნიკოსი (არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ - ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
33. ტექნიკოსი (ლითონური მასალების წნევით დამუშავების ლაბორატორია) - 1 არასრული საშტატო ერთეული;
34. ტექნიკოსი (ნახევარგამტარული მასალამცოდნეობის ლაბორატორია) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
35. ტექნიკოსი (ბათუმის კოროზიული კვლევების პოლიგონი) - 1 სრული საშტატო ერთეული;)
36. ლაბორანტი (თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია) - 1 სრული საშტატო ერთეული;
37. ლაბორანტი სადნობ - საჩამომსხმელო უბანი - 1 სრული საშტატო ერთეული;
38. ლაბორანტი (ბათუმის კოროზიული კვლევების პოლიგონი) - 1 არასრული საშტატო ერთეული;

39. იურისტი - ერთი არასრული საშტატო ერთეული


დამატებითი ინფორმაცია


1. სამუშაო აღწერები და თანამდებობრივი სარგო თვითოეულ თანამდებობაზე 

კონკურსში მონაწილეობის მსურველებმა უნდა წარმოადგინონ ან გადმოაგზავნონ PDF ფორმატში ელ.ფოსტაზე info@mmi.ge

2. განცხადების ფორმა 
3. პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის ასლი;
4. ავტობიოგრაფია /CV
5. განათლების დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი


საკონკურსო საბუთების მიღება იწარმოებს სსიპ-ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში, მისამართზე - ქ. თბილისი, ე. მინდელის ქ. #10, ოთახი #7 და 12 ან ელექტრონულად ელ.ფოსტაზე info@mmi.ge 2016 წლის 10 აგვისტოდან 12 აგვისტოს ჩათვლით. კონკურსის ჩატარების ზუსტ თარიღს გაცნობებთ ელ.ფოსტის ან ტელეფონის საშუალებით.


დამატებითი ინფორმაციისათვის ეწვიეთ www.mmi.ge, ან დარეკეთ ტელეფონზე 2380716; 577392776; 2371448; 599388315

12-07-2016    ნანახია: 1 481-ჯერ