სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
დამხმარე პერსონალი
ნინო აბაშიძე
დირექტორის თანაშემწე-საქმეთა მწარმოებელი
2-380-716
ninoabatt@gmail.com

დაბადების თარიღი

01.02.1951

განათლება

 • 1967 - 1972 წწ. - ი.ჭავჭავაძის სახელმწიფო უნივერსიტეტი (წარჩინების დიპლომი / ინგლისური ენა);

სამუშაო გამოცდილება

 • 2006 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, დირექტორის თანაშემწე / საქმეთა მწარმოებელი / მთარგმნელი;
 • 2005 - 2006 წწ. - USAID/MSCI – NGO Georgian Foundation project, პროექტის მენეჯერის თანაშემწე;
 • 2002 - 2004 წწ. - ICRC – წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი საქართველოში, ინფორმაციის ოფიცერი, მთარგმნელი;
 • 1999 - 2002 წწ. - ICRC – წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტი საქართველოში, დელეგაციის ხელმძღვანელის თარჯიმანი ;
 • 2005 - სასტუმრო Vere Palace, ადმინისტრატორი;
 • 2005 წ. - WAI -Women Aid International – Caucasus, ოფისის მენეჯერის თანაშემწე;
 • 1993-1999 წწ. - თერაპიის ინსტიტუტი / სამედიცინო კოლეჯი, ლექტორი;
 • 1990-1993 წწ. - ეკონომიკის კომერციული ინსტიტუტი, ლექტორი;
 • 1977-1993 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, მთარგმნელი/თარჯიმანი;

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • 06.2007 წ. - SHS-2007 - საერთაშორისო კონფერენცია თვითგავრცელებად მაღალტემპერატურულ სინთეზზე (თმს) - დიჟონი, საფრანგეთი (მთარგმნელი/თარჯიმანი);
 • 06.2009 წ. - SHS-2009 - საერთაშორისო კონფერენცია თვითგავრცელებად მაღალტემპერატურულ სინთეზზე (თმს) - წახკაძორი, სომხეთი (მთარგმნელი/თარჯიმანი);
 • 4-6.06.2012 - საერთაშორისო კონფერენცია „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“ მიძღვნილი ფერდინანდ თავაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი. თბილისი, საქართველო (მთარგმნელი/თარჯიმანი)
 • 20-24.04.2015 - საერთაშორისო კონფერენცია „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“. თბილისი, საქართველო (მთარგმნელი/თარჯიმანი);
 • 25-28.09.2017-SHS-2017-საერთაშორისო კონფერენცია თვითგავრცელებად მაღალტემპერატურულ სინთეზზე (თმს) - თბილისი, საქართველო (მთარგმნელი/თარჯიმანი);

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • 2009-2011 წწ. - მტცუ-სესფ - მზის კონცენტრირებული ენერგია / თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზი - ახალი მიდგომა ტექნოლოგიური ენერგოეფექტურობის გაზრდის სფეროში, მთარგმნელი/თარჯიმანი;
 • 2010-2012 წწ. - მტცუ - ნანოსტრუქტურული 3D-ნაკეთობების და დანაფარების დამუშავება და სინთეზი ინტეგრირებული ნანოტექნოლოგიური სქემის გამოყენებით, მთარგმნელი/თარჯიმანი;