სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 1 ბორშემცველი და ფხვნილოვანი მასალების ლაბორატორი
ჯემალ გოცირიძე
ტექნიკოსი
jemalgotsiridze@gmail.com

დაბადების თარიღი

27.04 .1937

განათლება

  • 1962 - 1967 წწ. - მოსკოვის ავტოსაგზაო ინსტიტუტი, ინჟინერ-მექანიკოსი;

სამუშაო გამოცდილება

  • 1, 1962 – 1968 წწ. - საქ. მეცნ. აკადემია, მეტალურგიის ინსტიტუტი, სპეცლაბორატორია, მექანიკოსი;
  • 2. 1968 - 1989 წწ. - საქ. მეცნ. აკადემია, მეტალურგიის ინსტიტუტი, ლითონმცოდნეობის ლაბორატორია, მე-7 კატეგორიის მდნობელი;
  • 3. 2005 წ. -დღემდ - სსიპ ფ.თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ბორშმცველი და კომპოზიციური მასალების ლაბორატორია, ტექნიკოსი;

სამეცნიერო ინტერესები

  • სადნობი დანადგარებისა და ვაკუუმური მოწყობილობების მომსახურეობა და ექსპლუატაცია;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

  • STCU - #4600 “ნანოკრისტალური სალი შენადნობები ვოლფრამის, ტიტანის და ბორის კარბიდების ფუძეზე” . ტექნიკოსი, (2009-2011);
  • სესფ - #481: “ვოლფრამისა და ტიტანის კარბიდების ფუძეზე ნანოკრისტალური სალი შენადნობები” ტექნიკოსი, (2009-2011);