სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 4 ლითონმცოდნეობისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია
გიორგი ჯაფარიძე
ინჟინერი
giorgijaparidze38@gmail.com

დაბადების თარიღი

27.03.1938

განათლება

 • 1957 – 1962 წწ.  - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ-მეტალურგი;

სამუშაო გამოცდილება

 • რუსთავის მეტალურგიული ქარხნის საპროექტო-საკონსტრუქტორო ბიუროს ინჟინერ-კონსტრუქტორი, ტრესტ «Юждомна ремонт»-ის ტექნოლოგი. 1962 - 1964 წწ.;
 • საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი 1964 წ., ქ. კიევის პატონის სახ. ინსტიტუტის ასპირანტი (დაუსწრებლად). 1967 წ.;
 • საქართველოს მშენებლობის სამინისტრო და ტრესტ ორგმშენი, მთავარი შემდუღებელი. 1983 წ.; პლასტმასის მილების შედუღების უბნის მთავარი ინჟინერი, 1989 წ.; შპს ფირმა ”კენარი”- ტექნოლოგი, 1999 წ.;
 • სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ინჟინერი. 2008 წ. -დღემდე;

სახელშეკრულებო სამუშაოები

 • ჩატარებული აქვს მრავალი სახელშეკრულებო სამუშაო სხვადასხვა ორგანიზაციებთან (1964 წ-დან 2016 წ-მდე);

სამეცნიერო ინტერესები

 • სპეც. დანიშნულების ლეგირებული ფოლადების დნობა პლაზმურ-რკალური და ელექტრო-წიდური დნობის მეთოდებით;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

თანაავტორი 12 სამეცნიერო ნაშრომისა;

 • Закономерность насыщения жидкого марганца азотом из плазмы. Сб. «Сварочные процессы в металлургии», Тбилиси, 1974 г.;
 • Механические и коррозионные свойства Х14АГ15 (DU-13) и 00Х18Н20С3-Д3М3Б(ЭП-667) подвергшихся плазменно-дуговому переплаву. Сб. «Сварочные процессы в металлургии», Тбилиси, 1974 г.;
 • Плотность и поверхностное натяжение электролитического марганца. Сб. «Сварочные процессы в металлургии», Тбилиси, 1974 г.;
 • О рафинировании марганца при плазменно-дуговой плавке. Проблемы специальной электрометаллургии, г.Киев, 1976 г.;
 • გაზრდილი კოროზიამედეგობის ეკონომიურად ლეგირებული დუპლექს ფოლადი გოგირდწყალბადიან ნავთობსა და ზღვის წყალში მომუშავე კონსტრუქციებისათვის. რ.აგლაძის დაბადების დღისადმი მიძღვნილი ეროვნული მე-3 კონფერენცია, RAC-3, 2011 წ., ქ. თბილისი;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

 • კრისტალიზატორი ე.წ.გადადნობისათვის. 1980 წ. Авт.свид.СССР №762439;

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • საქართველოს სახელმწიფო პრემია მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში, 1987 წ.
 • Премия Совета Министров СССР №27564, 1990 г. За разработку и внедрение малогабаритных сварочных источников;