სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ბადრი ამაღლობელი
უფროსი ინჟინერი (არასრული)
amaglobelibadri@gmail.com

დაბადების თარიღი

6.03.1949

განათლება

 • 1968 - 1973 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, მეტალურგიის ფალულტეტი, ინჟინერ-მეტალურგი;

სამეც./აკად.ხარისხი (წოდება)

 • ტექნ.მეცნ.აკად.დოქტორი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1975 - 1977 წწ. - საქართველოს პოლიტექნიკური ინსტიტუტი, ლითონმცოდნეობის კათედრა, ინჟინერი;
 • 1977 - დღემდე - მეტალურგიის ინსტიტუტის ასპირანტი, უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, უფროსი მეცნიერ თანამშრომელი, მეცნიერ თანამშრომელი;

სახელშეკრულებო სამუშაოები

 • მცხეთა-არმაზის სამშენებლო ქვის დასამუშავებელი რკინის იარაღები. იანვარი/2013 - დეკემბერი/2013;

სამეცნიერო ინტერესები

 • სპეც. დანიშნულების ლეგირებული ფოლადების თერმული დამუშავება და მიკროსტრუქტურული ანალიზი.
 • ეთნოგრაფიული, არქეოლოგიური კვლევების შედეგად მოპოვებული საბრძოლო, სამეურნეო იარაღების, სპილენძისა და რკინის შენადნობის ქიმიური, ფიზიკური და მექანიკური თვისებების შესწავლის საფუძველზე ძველი ტექნოლოგიური პროცესების დადგენა, მოდელირება.

ნაშრომები, პუბლიკაციები

თანაავტორი 24 სამეცნიერო ნაშრომისა;

 • ბულატის ზოგიერთი სტრუქტურული თავისებურებების შესახებ. საქ.მეცნ.აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, იანვარი, 2011 წ.;
 • ბულატის მსგავსი სტრუქტურის მქონე მაღალნახშირბადიანი ფოლადების მიღება საქ.მეცნ.აკადემიის მაცნე, ქიმიის სერია, იანვარი, 2012, #1, ტ.38;
 • Загадка разрисовки булата: история и современные технологии. Проблемы металлургии, сварки и материаловедения, №2 (20), Апрель, 2008; 
 • არმაზციხე-ბაგინეთის არქეოლოგიური კვლევის შესახებ. იბერია-კოლხეთი. საქ. კლასიკური და ადრემედიევური პერიოდის არქეოლოგიურ-ისტორიული კვლევანი #10, თბილისი, 2014, გვ.8-36; 
 • G.Inanishvili, T.Badzoshvili, B.Amaglobeli. South Caucasus in ancient metallurgical working system of fore ASIA (III-I Millennium B.C.). 2nd International conference “Modern Technologies and Methods of Inorganic Materials Science proceedings”. Proceedings. . 2015, April, 20-24. Tbilisi, Georgia, p. 132-141;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

1 საავტორო მოწმობა;

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • სუფთა ლითონების მიღების ეკოლოგიურად უსაფრთხო ტექნოლოგიის დამუშავება, 3214 062006-05,2008 USTC;
 • ვანის არქეოლოგიური ექსპედიციის მეტალის ნიმუშების კვლევა. სექტემბერი/2011-დეკემბერი/2013;