სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
სადნობ - სააჩამომსხმელო უბანი
ამირან ბაკურაძე
ინჟინერი

დაბადების თარიღი

09.03.1951

განათლება

 • 1967 - 1972 წწ. - საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის მეტალურგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ-მეტალურგი;

სამუშაო გამოცდილება

 • 1972 - 1974 წწ. - სამეცნიერო საკონსტრუქტორო ინსტიტუტის ინჟინერ-ტექნოლოგი;
 • 1974 - 2000 წწ. - საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტუტუტის მეცნიერ თანამშრომელი; 
 • 2000 - 2016 წწ. - შპს ”საქართველოს რკინიგზის” თბილისის სალოკომოტივო დეპოს თუჯის საჩამომსხმელო სააამქროს უფროსი;

სახელშეკრულებო სამუშაოები

 • სამუშაოები: ჩატარებული აქვს მრავალი სახელშეკრულებო სამუშაოები რუსთავის მეტალურგიულ ქარხანაში 1980 წ-დან 1995 წ-მდე.;

სამეცნიერო ინტერესები

 • სპეც. დანიშნულების ლეგირებული ფოლადების დნობა, ჩამოსხმა, კვლევა;

ნაშრომები, პუბლიკაციები

თანაავტორი 12 სამეცნიერო ნაშრომის, მათ შორის:

 • Продувка жидкой стали в ковше инертными газами через разливочное отверстие шиберного затвора. «Сталь», №3, 1986;
 • Улучшение качества стали при продувке металла в ковше через шиберный затвор. «Сталь», №7, 1989, стр.34-36;
 • Injection Steel Treatment Throgh Gate;

გამოგონებები (საავტორო მოწმობები, პატენტები)

4 საავტორო მოწმობა;

 • Шиберный затвор Авт.свид.СССР 1232371. Бюллетень изобретения, 1985;
 • Устройство для продувки газом жидкого металла. Авт.свид.СССР №1254027. Бюллетень изобретения, 1986;
 • ერთი პატენტზე ლიცენზია გაყიდულია გერმანიის ფედერაციულ რესპუბლიკაში ღირებულებით ერთი მილიონი მარკა (1988 წ.);

სამეცნიერო სიმპოზიუმებში, კონფერენციებში მონაწილეობა

 • მონაწილეობდა 3 საერთაშორისო კონფერენციაში (შვეცია, აშშ);

სამეცნიერო საგრანტო პროექტებში მონაწილეობა

 • მონაწილეობდა საქ.მეცნ.აკადემიის 3 საგრანტო პროექტში (1996 - 2000 წწ.);

ჯილდოები და პრემიები, საპატიო წოდებები

 • საქართველოს სახელმწიფო პრემია მეცნიერებისა და ტექნიკის დარგში;