სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ბათუმის კოროზიული კვლევების პოლიგონი
ნუგზარ ჯაყელი
ტექნიკოსი (I კატეგორია)
jayeli.nugzari@yandex.ru

დაბადების თარიღი

25.03.1957

განათლება

  • 1977 - 1979 წწ. - ბათუმის სავაჭრო ტექნიკუმი. სამრეწველო საქონელთმცოდნეობის ტექნიკოსი;

სამუშაო გამოცდილება

  • 1992 - 1995 წწ. - ბათუმის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხანა. დაცვის მუშაკი;
  • 1995 - 1998 წწ. - ბათუმის არასაუწყობო დაცვა. გუშაგ - პოლიციელი;
  • 2010 - 2016 წწ. - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ბათუმის კოროზიის ცენტრი. დაცვის მუშაკი;
  • 2016 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ბათუმი კოროზიული კვლევების პოლიგონი - ტექნიკოსი;

სამეცნიერო ინტერესები

  • კოროზიული კვლევების ტექნიკური უზრუნველყოფა. ნიმუშების წინასწარი მომზადება, მათი პარამეტრების წონისა და მდგომარეობის ფოტოფიქსაცია;