სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 5 თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის ლაბორატორია
მანანა შამუგია
ლაბორანტი
mshamugia@hotmail.com

დაბადების თარიღი

28 .02.1956

განათლება

  • 1974 - 1980 წწ. - თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ინგლისური ენა და ლიტერატურა;

სამუშაო გამოცდილება

  • 1980 - 1985 წწ. - მეტალურგიის ინსტიტუტი, ლაბორანტი;
  • 1985 - 1998 წწ. - საქართველოს ხალხური და გამოყენებითი ხელოვნების მუზეუმი საექსპოზიციო განყოფილების გამგე;
  • 2016 წ. - დღემდე სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;