სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 7 არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია
თეიმურაზ კაპანაძე
ლაბორანტი
kapanadze_teimuraz@yahoo.com

დაბადების თარიღი

17.11.1941

განათლება

 • საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის სამეცნიერო-კვლევითი და სასწავლო ცენტრი, საქართველო, 10.1970 - 10.1973. მეტალურგიის ინსტიტუტის ასპირანტურა, ინჟინერ-ტექნოლოგი, მაგისტრი;
 • საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი, საქართველო, 08.1959 - 12.1965. მეტალურგიის ფაკულტეტი, ინჟინერ-ტექნოლოგი, მაგისტრთან გათანაბრებული; 

სამუშაო გამოცდილება

 • 2016 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია , ლაბორანტი;
 • 04.2011- 2016 - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი, ლითონმცოდნეობის,ლითონთა ტექნოლოგიისა და ლითონების კოროზიისაგან დაცვის ლაბორატორია, ლაბორანტი;
 • 08.1999 - 11.2006 - საქართველოს ეროვნული ბანკი, პრეზიდენტის მისაღების პასუხისმგებელი მორიგე, ბანკის მთავარი კომენდანტი;
 • 03.1992 – 08.1999 - ს/ს „საქლითონი“, განყოფილების უფროსი;
 • 05.1984 – 08.1991 - მატერიალურ-ტექნიკური მომარაგების სახელმწიფო კომიტეტი, განსაკუთრებული მნიშვნელობის პროდუქციის მიწოდებათა კონტროლის განყოფილების უფროსი;
 • 01.1967 – 05,1984 - საქართველოს სსრ მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტი უმცროსი მეცნიერ თანამშრომელი, ინჟინერ-ტექნოლოგი;
 • 05.1966 – 01.1967 - ქარხანა „ბოლშევიკი“, მეტალურგიული სამეცნიერო-კვლევითი ლაბორატორია, ინჟინერი, ქ.ლენინგრადი;
 • 10.1959 – 12.1960 - ამიერკავკასიის მეტალურგიული ქარხანა, მილსაგლინავი საამქროს ჟანგბადის ბალონების შემვსები, ქ.რუსთავი;
 • 04.1959 – 08.1959 - აბრეშუმსაქსოვი ფაბრიკა, სეზონური მუშა, ქ.თბილისი;