სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ანალიზური ქიმიის ჯგუფი
ხათო ტომარაძე
ტექნიკოსი (I კატეგორია)
xatuna.tomaradze@gmail.com

დაბადების თარიღი

22.07.1963

განათლება

  • 1981 - 1986 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმია, ფიზიკური ქიმია, ქიმიკოსი (ბაკალავრი);

სამუშაო გამოცდილება

  • 2011 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;

სამეცნიერო ინტერესები

  • შენადნობების, მადნების, ლითონების, არაორგანული ნაერთების ქიმიური ანალიზი სველი მეთოდით;