სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
№ 7 არაორგანული მასალების ქიმიური და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ლაბორატორია
ლიანა უთმელიძე
ლაბორანტი
utmelidzeliana@yahoo.com

დაბადების თარიღი

15.12.1939

განათლება

  • საშუალო;

სამუშაო გამოცდილება

  • 1962 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;

სამეცნიერო ინტერესები

  • მადნებში, ლითონებში და შენადნობებში ნახშირბადისა და გოგირდის განსაზღვრა;