სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ანალიზური ქიმიის ჯგუფი
ნონა შარიქაძე
ინჟინერი
n_sharikadze@yahoo.com

დაბადების თარიღი

04.08.1963

განათლება

  • 1981 - 1986 წწ. - ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, ქიმია, ფიზიკური ქიმია, ქიმიკოსი (ბაკალავრი);

სამუშაო გამოცდილება

  • 1988 წ. - დღემდე - სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი;

სამეცნიერო ინტერესები

  • წიაღისულის, შენადნობების, წიდების, მეტალების, არაორგანული ნივთიერებების ქიმიური ანალიზი სველი მეთოდით და მიღებული შედეგების შეფასება;