სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

ეძღვნება ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის დაარსებიდან 70 წლისთავს

 

გადმოწერა / გახსნა 

2015 წლის 21-23 აპრილს თბილისში ჩატარდა მეორე საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამდეროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები”, მიძღვნილი სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის 70 წლისთავისადმი.

Достойные сыны отечества - Омар Шурадзе

2015 წლის 20-24 აპრილს თბილისში ტარდება მეორე საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები”.

 

2015 წლის 02 აპრილს საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიაში ჩატარებულ აკადემიის ნამდვილ წევრთა არჩევნებზე, 56 აკადემიკოსისგან შედგენილი გაფართოებული საბჭოს გადაწყვეტილებით, ქიმიისა და ქიმიური ტექნოლოგიების განყოფილებაში სპეციალობით "არაორგანული მასალათმცოდნეობა და ტექნოლოგიები" საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის ნამდვილ წევრად (აკადემიკოსად) არჩეულ იქნა ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორი, სახელმწიფო და გიორგი ნიკოლაძის პრემიების ლაურეატი, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორი, პროფესორი გიორგი ფერდინანდის ძე თავაძე.

2015 წლის 21-23 აპრილს თბილისში ტარდება მეორე საერთაშორისო კონფერენცია თემაზე: „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამდეროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები. კონფერენცია ეძღვნება სსიპ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის 70 წლისთავს.

2014 წლის 28-29 ოქტომბერს თსუ აარნ. ჩიქობავას სახელობის ინსტიტუტში გაიმართა როგნედა ღამბასიძის ხსოვნისადმი მიძღვნილი „სამეცნიერო ტერმინოლოგია II” კონფერენცია.

2007 – 2011 წლებში მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტში დამუშავდა ახალი  ნონოოქსიდური სრუქტურის მქონე ცვეთამედეგი ფოლადის წარმოების ტექნოლოგია და “საქპატენტი”-ის მიერ გაცემულია პატენტი “ნანოოქსიდური აუსტენიტური ცვეთამედეგი სხმული ფოლადის შემადგენლობა” (# P 5130/2010).

27 ივნისს, სსსტც "დელტას" ხელმძღვანელობამ, კომპანიის თანამშრომლებთან შეხვედრა გამართა. გენერალურმა დირექტორმა, ბატონ უჩა ძოძუაშვილმა, "დელტაში" განხორციელებული სამუშაოებისა და ცვლილელების შესახებ, თანამშრომლებს ანგარიში ჩააბარა. ასევე ისაუბრა მიმდინარე პროექტებსა და სამომავლო გეგმებზე

სსსტც "დელტას" და სსიპ "ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი"-ის ექსპოზიცია 26 მაისის გამოფენაზე.