სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

ბოლო წლებში განვითარებულმა ცნობილმა პოლიტიკურ-ეკონომიკურმა მოვლენებმა საქართველოს მეცნიერებას დიდი ზიანი მიაყენა: დაიხურა ათობით კვლევითი და სამეცნიერო ინსტიტუტი, უახლესი ტექნიკით აღჭურვილი ლაბორატორია, დაუფინანსებლობის გამო დაიქსაქსა მეცნიერული კადრები, პრაქტიკულად მოსპობის პირასაა მისული ქვეყნის სამეცნიერო-ტექნიკური პოტენციალი და ყოველგვარი წინსვლის პერსპექტივა.

2013 წლის 21-24 ოქტომბერს, აშშ–ში, ტეხასის შტატში სამხრეთ პადრეს კუნძულზე გაიმართა თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზის XII საერთაშორისო სიმპოზიუმი. სიმპოზიუმის მუშაობაში მონაწილეობდა 91 მეცნიერი 19 ქვეყნიდან, მათ შორის ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტიდან – საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ–კორესპონდენტი გ.თავაძე, პროფესორი გ. ონიაშვილი, საინჟინრო ფიზიკის აკადემიური დოქტორი მ.ჩიხრაძე.

25-26 ნოემბერს საქპატენტში გაიმართა ტექნოლოგიისა და ინოვაციების მხარდაჭერის ცენტრის (TISC) სამუშაო შეხვედრა თემაზე: TISC პროექტის შემდგომი განვითარება და ინოვაციების მხარდაჭერა ტექნოლოგიური ცოდნის წვდომის მეშვეობით. სამუშაო შეხვედრა ორგანიზებული იყო ინტელექტუალური საკუთრების მსოფლიო ორგანიზაციისა (ისმო) და საქპატენტის მიერ.

დღეს, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ აკადემიურ წრეებთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები გააფორმა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა სამხედრო-საინჟინრო სფეროს განვითარებასა და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებას შეუწყობს ხელს.

2013 წლის 12 ნოემბერს, მეცნიერების დღისადმი მიძღვნილი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საერთო კრებაზე გიორგი ნიკოლაძის აკადემიური სახელობითი პრემიის ლაურეატის დიპლომები გადაეცათ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორს, აკადემიის წევრ-კორესპონდენტს გიორგი თავაძეს, ლაბორატორიის უფროსს ტექ.მეც. დოქტორს გ.ონიაშვილს, მთავარ მეცნიერ თანამშრომლებს, ტექ.მეც.აკად. დოქტორებს ზურაბ ასლამაზაშვილს, გარეგინ ზახაროვს, ნაშრომთა ციკლისათვის "ტიტან-ალუმინის ერთფაზიანი ნანოსტრუქტურული მასალების სინთეზის ტექნოლოგია".

"მიმდინარე წლის 18-20 სექტემბერს ბულგარეთში, ქალაქ ვარნაში გაიმართა მე-10 საერთაორისო სიმპოზიუმი "მანქანები, ტექნოლოგიები, მასალები - MTM-2013", რომლის მსვლელობაშიც დაუსწრებლად მიიღო მონაწილეობა ლითონშემცველი ტექნოგენური ნარჩენების რეციკლირების ლაბორატორიამ. 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

მეცნიერება და კულტურა (სამეცნიერო-პოპულარული კრებული) #1, 2013

ომარ შურაძე - ეროვნული სტანდარტიზაციის ზოგიერთი პრობლემა

ავტორი: გიგო ჯანდიერი, გურანდა ჯიშკარიანი, მიმოზა ბაღიშვილი, მარიკა კაპანაძე;

ავტორები: დავით  სახვაძე, გიორგი თავაძე, ალექსანდრე შტეინბერგი, ჯუმბერ ხანთაძე, გიგო ჯანდიერი, ოთარ ოქროსცვარიძე;

Cr-Mn ოქსიდური სისტემების აღდგენის პროცესის მოდელირება რკინა-ნახშირბადიანი შენადნობების პირდაპირი ლეგირების ეფექტურობის ამაღლებისათვის. Modeling of reactivation process of Cr-Mn oxide systems in order to improve the efficiency of direct alloying of iron-carbon alloys.