სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის - "არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები", რომელიც ტარდება 04-06.06.2012   აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, გამოსაცემად მომზადებულია "ფერდინანდ თავაძის ნაშრომთა სრული ბიბლიოგრაფია". შემდგენლები ინსტიტუტის თანამშრომელები.

სამთო-მეტალურგიული მრეწველობის ეკოლოგიური პრობლემები და მათი გადაჭრის ინოვაციური ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიები

გვ.83-89  DOI: 10.4236/eng.2012.42011

ავტორები: გ. ჯიშკარიანი, გ. ჯანდიერი, დ. სახვაძე, გ. თავაძე, გ. ზახაროვი, გ. ონიაშვილი, ზ. ასლამაზაშვილი 

გამოვიდა ინსტიტუტის დირექტორის, პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, გიორგი თავაძისა და ამერიკელი მეცნიერის ალექსანდრე შტეინბერგის ერთობლივი მონოგრაფია "თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით სპეციალური მასალების მიღება" რუსულ ენაზე, მიძღვნილი აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი. დაგეგმილია აღნიშნული წიგნის აშშ-ში გამოცემა ინგლისურ ენაზე, რომლის ელექტრონული ვერსია ასევე განთავსდება ჩვენს ვებ-გვერზე.

ლითონური მასალების ფიზიკურ-ქიმიური სისტემების პარამეტრებისა და ფიზიკურ-ქიმიური ანალიზის ზოგიერთი მეთოდისა და აპარატურის შესახებ სერიიდან გამოსულია ინსტიტუტის მთავარი მეცნიერ-თანამშრომლის, აკადემიური დოქტორის, ომარ შურაძის ნაშრომები: 

•   CTP-ფიზიკურ-ქიმიური სისტემების წონასწორული მდგომარეობის ცვლადი პარამეტრები;

•   დიურომეტრია

ო.შურაძე გამოსაცემად ამზადებს ნაშრომს - ლითონური მასალების მექანიკური თვისებები და მათი განსაზღვრის მეთოდები.

მიმდინარე წლის 25 აპრილს ინსტიტუტს სტუმრად ეწვიენ აშშ-ს საზღვაო ფლოტის აღმასრულებელი ოფიცერი-კაპიტანი კლარკ ო. თროიერი, აშშ-ს სამხედრო-საზღვაო ქვეითთა კორპუსის ატაშე პატრიკ მაკგი, აშშ-ს გლობალური საზღვაო კვლევის ოფისის წარმომადგენელი მაიკლ ვ.მორგანი და მათი თანმხლები პირები. სტუმრები დაინტერესდნენ ჩვენს ინსტიტუტში მიმდინარე კვლევებით, კერძოდ ინსტიტუტის პროფილით, მიმდინარე სამუშაოებითა და საპროექტო-სამეცნირო თემებით.

უკრაინის მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის პრეზიდენტს, გამოჩენილ მეცნიერსა და საზოგადო მოღვაწეს, ქართველი ერის დიდ მეგობარს, ბორის ევგენის ძე პატონს ვულოცავთ უკრაინული  მეცნიერების სათავეში დგომის ნახევარსაუკუნოვან იუბილეს.

მარკეტინგული კვლევებისა და ანალიტიური პროგნოზირების კომპანიის „Global Industry Analysts“ მონაცემების თანახმად, ფოლადის მილებზე მსოფლიო მოთხოვნა მომავალშიც განაგრძობს ზრდას, რომელიც ინიცირებულია ტრანსკორპორაციული ნავთობსადენების, გაზსადენების, ინფრასტრუქტურისა და სხვა სამშენებლო სამუშაოების მასშტაბების ზრდით. 

ექსპერტების ვარაუდით მეტალურგიული ასორტიმენტის მთავარი პროდუქტის – ფოლადის წარმოება მსოფლიოში 2012 წელს მიაღწევს სარეკორდო მაჩვენებელს და გადააჭარბებს 1,5 მლრდ ტონას. განსაკუთრებული ზრდა აღინიშნება უკანასკნელ წლებში.

ახალი ნაშრომის გამოქვეყნება2011 წლის დამლევს დაგეგმილია გიორგი თავაძისა და ალექსანდრე შტეინბერგის მონოგრაფიის “სპეციალური მასალების მიღება თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით” გამოცემა.  საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საგამომცემლო-სარედაქციო კომისიის გადაწყვეტილებით წიგნი დაიბეჭდება აკადემიის სტამბაში, ხოლო რედაქცია უტარდება გამომცემლობა “მერიდიანში”.

სხმული ცვეთამედეგი  ნაკეთობების (როგორიცაა თვლების არტახები, ბურთულოვანო მსხვრევანას ბურთულები და ამონაგი და ა. შ.) საექსპლუატაციო პეროდის გახანგრძლივებისათვის, დამუშავდა ნანოოქსიდური სტრუქტურისა მქონე ცვეთამედეგი მანგანუმიანი აუსტენიტური ფოლადის წარმოების სამრეწველო ტექნოლოგია.