სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

მომზადდა ახლი დოკუმენტური ფილმი გამოჩენილი ქართველი მეცნიერ-მეტალურგის ფერდინანდ თავაძის შესახებ. ფილმის პრეზენტაცია მოხდა თბილისი საერთაშორისო კონფერენციის მსვლელობის დორს საქრთველოს ეროვნული აკადემიის სხდომათა დარბაზში მიმდინარე წლის 4 ივნისს.

 

ფერდინანდ თავაძეს, ცნობილ მეცნიერსა და საზოგადო მოღვაწეს, საქართველოს ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსს, პროფესორს, მეცნიერების დამსახურებულ მოღვაწეს, გ. ნიკოლაძის სახელობის პრემიის ლაურეატს, 2012 წლის 21 მაისს დაბადებიდან 100 წელი შეუსრულდა.

2012 წლის 4, 5 და 6 ივნისს თბილისში შედგება საერთაშორისო კონფერენცია საკითხზე: „არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები“, მიძღვნილი გამოჩენილი ქართველი მეცნიერ-მეტალურგის, საზოგადო მოღვაწის, აკადემიკოს ფერდინანდ ნესტორის ძე თავაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი.

გ. ჯანდიერი, დ. რობაქიძე*, დ. სახვაძე, ო. აფციაური

ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

*ა. წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტი

გ. ჯანდიერი, გ. ჯიშკარიანი, დ. სახვაძე, ა. რაფავა

ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

მზადდება გამოსაცემად ინსტიტუტის "ტექნოცენტრის" უფროსის, აკად.დოქტორის თამარ ბაძოშვილის ნაშრომი : "სამთო-მეტალურგიული წარმოება XVIII საუკუნის აღმოსავლეთ საქართველოში", რომელიც ეძღვნება ფერდინანდ თავაძის დაბადებიდან 100 წლისთავს. წიგნი ჩაშვებულია წარმოებაში. წინამდებარე ვებ-გვედზე გამოქვეყნდება ასევე წიგნის ელექტრონული ვერსია.

გამოჩენილი ქართველი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის ფერდინანდ თავაძის დაბადებიდან 100 წლისთავთან დაკავშირებით  გამოსაცემად მზადდება ბიოგრაფიული ნარკვევი ქართულ და რუსულ ებებზე: "ლითონთა სამყაროში ფერდინანდ თავაძესთან ერთად". წიგნის ავტორი ჯუმბერ ხანთაძე.

თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის - "არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები", რომელიც ტარდება 04-06.06.2012   აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, გამოსაცემად მომზადებულია "ფერდინანდ თავაძის ნაშრომთა სრული ბიბლიოგრაფია". შემდგენლები ინსტიტუტის თანამშრომელები.

სამთო-მეტალურგიული მრეწველობის ეკოლოგიური პრობლემები და მათი გადაჭრის ინოვაციური ენერგოდამზოგი ტექნოლოგიები

გვ.83-89  DOI: 10.4236/eng.2012.42011

ავტორები: გ. ჯიშკარიანი, გ. ჯანდიერი, დ. სახვაძე, გ. თავაძე, გ. ზახაროვი, გ. ონიაშვილი, ზ. ასლამაზაშვილი 

გამოვიდა ინსტიტუტის დირექტორის, პროფესორი, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, გიორგი თავაძისა და ამერიკელი მეცნიერის ალექსანდრე შტეინბერგის ერთობლივი მონოგრაფია "თვითგავრცელებადი მაღალტემპერატურული სინთეზით სპეციალური მასალების მიღება" რუსულ ენაზე, მიძღვნილი აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი. დაგეგმილია აღნიშნული წიგნის აშშ-ში გამოცემა ინგლისურ ენაზე, რომლის ელექტრონული ვერსია ასევე განთავსდება ჩვენს ვებ-გვერზე.