სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

დღეს, საქართველოს თავდაცვის სამინისტრომ აკადემიურ წრეებთან ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმები გააფორმა. საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნულ აკადემიასა და საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტთან თანამშრომლობა სამხედრო-საინჟინრო სფეროს განვითარებასა და ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის გაძლიერებას შეუწყობს ხელს.

2013 წლის 12 ნოემბერს, მეცნიერების დღისადმი მიძღვნილი საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის საერთო კრებაზე გიორგი ნიკოლაძის აკადემიური სახელობითი პრემიის ლაურეატის დიპლომები გადაეცათ ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის დირექტორს, აკადემიის წევრ-კორესპონდენტს გიორგი თავაძეს, ლაბორატორიის უფროსს ტექ.მეც. დოქტორს გ.ონიაშვილს, მთავარ მეცნიერ თანამშრომლებს, ტექ.მეც.აკად. დოქტორებს ზურაბ ასლამაზაშვილს, გარეგინ ზახაროვს, ნაშრომთა ციკლისათვის "ტიტან-ალუმინის ერთფაზიანი ნანოსტრუქტურული მასალების სინთეზის ტექნოლოგია".

"მიმდინარე წლის 18-20 სექტემბერს ბულგარეთში, ქალაქ ვარნაში გაიმართა მე-10 საერთაორისო სიმპოზიუმი "მანქანები, ტექნოლოგიები, მასალები - MTM-2013", რომლის მსვლელობაშიც დაუსწრებლად მიიღო მონაწილეობა ლითონშემცველი ტექნოგენური ნარჩენების რეციკლირების ლაბორატორიამ. 

საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია

მეცნიერება და კულტურა (სამეცნიერო-პოპულარული კრებული) #1, 2013

ომარ შურაძე - ეროვნული სტანდარტიზაციის ზოგიერთი პრობლემა

ავტორი: გიგო ჯანდიერი, გურანდა ჯიშკარიანი, მიმოზა ბაღიშვილი, მარიკა კაპანაძე;

ავტორები: დავით  სახვაძე, გიორგი თავაძე, ალექსანდრე შტეინბერგი, ჯუმბერ ხანთაძე, გიგო ჯანდიერი, ოთარ ოქროსცვარიძე;

Cr-Mn ოქსიდური სისტემების აღდგენის პროცესის მოდელირება რკინა-ნახშირბადიანი შენადნობების პირდაპირი ლეგირების ეფექტურობის ამაღლებისათვის. Modeling of reactivation process of Cr-Mn oxide systems in order to improve the efficiency of direct alloying of iron-carbon alloys.

მიმდინარე წლის 25-26 მაისს ქალაქ ქუთაისში ჩატარდა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია: „ენერგეტიკა: რეგიონული პრობლემები და განვითარების პერსპექტივები“.

მიმდინარე წლის 6-7 ივნისს ქალაქ ქუთაისში, აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საინჟინრო-ტექნოლოგიის ფაკულტეტის მიერ უნივერსიტეტის 80 წლის იუბილესთან დაკავშირებით ორგანიზებული იქნა საერთაშორისო სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია „ინოვაციური ტექნოლოგიები და თანამედროვე მასალები“.

ჩვენ ვცხოვრობთ მაღალი პოტენციალების, ზემაღალი ტემპერატურების, წნევების, სიჩქარეების ეპოქაში. საოცარი სისწრაფით ვითარდება სრულიად ახალი დარგები: ნახევარგამტარების და ზეგამტარების ფიზიკა, რადიოელექტრონიკა, გამოთვლითი ტექნიკა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ატომგულური ენერგეტიკა, კოსმოსური ტექნიკა და სხვა. თანამედროვე მანქანა-დანადგარებსა და აპარატებში სამუშაო ტემპერატურის ქვედა ზღვარი აბსოლუტურ ნულს უახლოვდება, ზედა ზღვარი კი მუდმივად ზემოთ მიცოცავს. დღევანდელი ტექნიკური პროგრესი მოითხოვს სრულიად ახალი, სპეციალური ფიზიკურ-ქიმიური და მექანიკური თვისებების მქონე მასალების მიღებას და ამ მიმართულებით სათანადო კვლევების ჩატარებას.