სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

მეოთხე საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია“ ინტერნეტი და საზოგადოება – ინსო 2009 ”.

ელექტრონული კომერცია და საინფორმაციო ტექნოლოგიები განვითარებადი ქვეყნების მეტალურგიულ მრეწველობაში.

გ. ჯანდიერი, დ. სახვაძე, მ. შალამბერიძე, ე. კვეტენაძე

მეოთხე საერთაშორისო  სამეცნიერო-პრაქტიკული კონფერენცია “ ინტერნეტი და საზოგადოება – ინსო 2009 ”.

საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ინტერნეტ-რეკლამის როლისაქართველოს დარგობრივი ეკონომიკის განვითარებაში. 

ე. კვეტენაძე, გ. ჯანდიერი, დ. რობაქიძე, ს. ქვათაძე

IV-я Ежегодная Международная Научно-техническая конференция

"Ключевые вопросы развития электрометаллургической отрасли"

Украина, Киев, 2011      УДК 669.168: 621.746

Г.В. Джандиери, Д.В. Сахвадзе, Г.Ф. Тавадзе

ДЕВЯТАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ “ИССЛЕДОВАНИЕ, РАЗРАБОТКА И ПРИМЕНЕНИЕ  ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ”

(Научно-технологические, экономические, юридические, политологические, социальные и международные аспекты)

Санкт-Петербург, 2010


უკან1 2 3 4 5 6 წინ