სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Приложение цепных дробей и их обобшений к вопросам приближенного анализа.

 

UDK: 51/3

სპეციალიზაცია:  математика

სათაური:  Приложение цепных дробей и их обобшений к вопросам приближенного анализа.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Хованский А.Н.

ენა:  русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехтеорлитиздат"

წელი:  1956

გვერდები:  203

Краткий курс теорий аналитических функций.

UDK: 51/2

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Краткий курс теорий аналитических функций.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Маркушевич А.И.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехтеоретиздат"

წელი:  1957

გვერდები:  335

Основы теории процессов маркова.

UDK: 50/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Основы теории процессов маркова.

პარალერული სათაური: 

ავტორი: Сарымсаков Т.А

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Гостехтеоритиздат"

წელი:  1954

გვერდები:  208

Охрана окружаюшей среды в металургии

UDK: 502.7:669/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Охрана окружаюшей среды в металургии. Научные труды № 144 Московского инс-та стали и сплавов. 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Металлургия" 

წელი:  1978

გვერდები:  144 с илл.

Указатели иностранных периодических изданий

 

UDK: 50/2

სპეციალიზაცია: математика

სათაური:  Указатели иностранных периодических изданий, выписанных организациями советского союза на 1967г. Естественые науки Техника, Селское хозяйство. 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი:  Москва

გამომცემელი: "Медицина"

წელი:  1967

გვერდები:  1088


უკან1 ... 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 წინ