სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
Охрана окружаюшей среды в металургии

UDK: 502.7:669/1

სპეციალიზაცია: математика

სათაური: Охрана окружаюшей среды в металургии. Научные труды № 144 Московского инс-та стали и сплавов. 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი: Москва

გამომცემელი: "Металлургия" 

წელი:  1978

გვერდები:  144 с илл.

Указатели иностранных периодических изданий

 

UDK: 50/2

სპეციალიზაცია: математика

სათაური:  Указатели иностранных периодических изданий, выписанных организациями советского союза на 1967г. Естественые науки Техника, Селское хозяйство. 

პარალერული სათაური: 

ავტორი: 

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე: 

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი:  Москва

გამომცემელი: "Медицина"

წელი:  1967

გვერდები:  1088

Природа в научной картине мира

 

UDK:  50/1

სპეციალიზაცია:  математика

სათაური:   Природа в научной картине мира. 3-е перераб.и допол. издание. Перевод с немецкого: И.А. Акчурина, Н.С. Архангелъского и Д.Н. Мочалина.

პარალერული სათაური: 

ავტორი:   Холличер, В.

ენა: русский

ცნობა გამოცემაზე:  

ISBN : 

ISO: 

ქალაქი:  Москва

გამომცემელი: "Прогресс"

წელი:  1964

გვერდები:  368

საინვენტარო ნომერი:  22594


უკან1 ... 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 წინ