სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

ჩვენ ვცხოვრობთ მაღალი პოტენციალების, ზემაღალი ტემპერატურების, წნევების, სიჩქარეების ეპოქაში. საოცარი სისწრაფით ვითარდება სრულიად ახალი დარგები: ნახევარგამტარების და ზეგამტარების ფიზიკა, რადიოელექტრონიკა, გამოთვლითი ტექნიკა და საინფორმაციო ტექნოლოგიები, ატომგულური ენერგეტიკა, კოსმოსური ტექნიკა და სხვა. თანამედროვე მანქანა-დანადგარებსა და აპარატებში სამუშაო ტემპერატურის ქვედა ზღვარი აბსოლუტურ ნულს უახლოვდება, ზედა ზღვარი კი მუდმივად ზემოთ მიცოცავს. დღევანდელი ტექნიკური პროგრესი მოითხოვს სრულიად ახალი, სპეციალური ფიზიკურ-ქიმიური და მექანიკური თვისებების მქონე მასალების მიღებას და ამ მიმართულებით სათანადო კვლევების ჩატარებას.

ცნობილმა გამომცემლობა “SPRINGER”-მა ინგლისურ ენაზე გამოსცა ინსტიტუტის დირექტორის, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წევრ-კორესპონდენტის, ტექნიკურ მეცნიერებათა დოქტორის, პროფესორ გიორგი თავაძისა და ბერკლის უნივერსიტეტის (აშშ)პროფესორის, ფიზ.-მათ. მეცნიერებათა დოქტორის, ალექსანდრე შტეინბერგის ერთობლივი მონოგრაფია „Production of Advanced Materials by Methods of Self-Propagating High-Temperature Sinthesis“. წიგნი წარმოადგენს საქართველოში გამომცემლობა „მერიდიანი“-ს მიერ რუსულ ენაზე გამოცემული წიგნის „Получение специальных материалов методами самораспространяюшегося высокотемпературного синтеза“ შევსებულ ვერსიას. 

განათლებისა და მეცნიერების რეფორმის კომიისიისმეცნიერთა საინიციატივო ჯგუფი:გია დვალი, ზაალ კოკაია, ვაჟა ბერეჟიანი დადავით ლორთქიფანიძე.

ნაშრომში განხილულია XVIII საუკუნის საქართველოში მიმდინარე ისტორიულ-ეკონომიკური განვითარების მოვლენები. ეძღვნება ქართლ-კახეთის სამეფოში ერეკლე II-ის მიერ გატარებულ რეფორმებს, რომელსაც სამთო-მეტალურგიული წარმოების აღორძინება მოჰყვა და ფიზიკური დამცრობისაგან იხსნა ერი.

ქართველი მეცნიერის, აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის დაბადებიდან 100 წლისთავისადმი მიძღვნილი წიგნი _"ლითონთა სამყაროში ფერდინანდ თავაძესთან ერთად", მკითხველს გააცნობს ღვაწლმოსილი მეცნიერის ცხოვრებისა და მოღვაწეობის ცალკეულ ფრაგმენტებსა და მეცნიერულ მემკვიდრეობას.

დარგობრივი ლექსიკონი, მისი შედგენის აუცილებლობა და თავისებურებები

ო. შურაძე

(ფ. თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი)

ფერდინანდ თავაძეს, ცნობილ მეცნიერსა და საზოგადო მოღვაწეს, საქართველოს ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსს, პროფესორს, მეცნიერების დამსახურებულ მოღვაწეს, გ. ნიკოლაძის სახელობის პრემიის ლაურეატს, 2012 წლის 21 მაისს დაბადებიდან 100 წელი შეუსრულდა.

მზადდება გამოსაცემად ინსტიტუტის "ტექნოცენტრის" უფროსის, აკად.დოქტორის თამარ ბაძოშვილის ნაშრომი : "სამთო-მეტალურგიული წარმოება XVIII საუკუნის აღმოსავლეთ საქართველოში", რომელიც ეძღვნება ფერდინანდ თავაძის დაბადებიდან 100 წლისთავს. წიგნი ჩაშვებულია წარმოებაში. წინამდებარე ვებ-გვედზე გამოქვეყნდება ასევე წიგნის ელექტრონული ვერსია.

გამოჩენილი ქართველი მეცნიერისა და საზოგადო მოღვაწის ფერდინანდ თავაძის დაბადებიდან 100 წლისთავთან დაკავშირებით  გამოსაცემად მზადდება ბიოგრაფიული ნარკვევი ქართულ და რუსულ ებებზე: "ლითონთა სამყაროში ფერდინანდ თავაძესთან ერთად". წიგნის ავტორი ჯუმბერ ხანთაძე.

თბილისის საერთაშორისო კონფერენციის - "არაორგანული მასალათმცოდნეობის თანამედროვე ტექნოლოგიები და მეთოდები", რომელიც ტარდება 04-06.06.2012   აკადემიკოს ფერდინანდ თავაძის 100 წლის იუბილესთან დაკავშირებით, გამოსაცემად მომზადებულია "ფერდინანდ თავაძის ნაშრომთა სრული ბიბლიოგრაფია". შემდგენლები ინსტიტუტის თანამშრომელები.