სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

ლექსიკონი შეიცავს 9200-ზე მეტ ტერმინს მეტალურგიის ყველა სპეციალობით ქართულ, რუსულ, ინგლისურ, გერმანულ და ფრანგულ ენებზე. იგი განკუთვნილია ქართული და უცხოელი მეტალურგების, ინჟინრების, მთარგმნელების, უმაღლესი და ტექნიკური სასწავლებლის მასწავლებლების, ასპირანტების და სტუდნეტებისთვის.
შეადგინა: ომარ შურაძე

წიგნი განხილული და მოწონებულია, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის მეტალურგიის ინსტიტუტის სამეცნიერო საბჭოსა და საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ლითონთა ტექნოლოგიისა და ლითონმცოდნეობის კათედრის სხდომაზე.
შეადგინა: ომარ შურაძე

Journal: Metallurgist
Publisher: Springer New York
ISSN: 0026-0894 (Print) 1573-8892 (Online)
Issue: Volume 49, Numbers 1-2 / January, 2005
Category: Science, Technology, Industry
DOI: 10.1007/s11015-005-0041-y
Pages: 7-10
Subject Collection: Chemistry and Materials Science
SpringerLink Date: Thursday, June 16, 2005

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი “ინტელექტუალი“ #11, თბილისი  2009

გ. ჯანდიერი

ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ნოვაცია”, #7. ქუთაისი, 2010 წ.  გვ .39-43

გ. ჯანდიერი, დ. რობაქიძე, დ. სახვაძე, ი. ქათამაძე

ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი «ნოვაცია”,#3. 2008 წ. გვ. 45-53

Translated from Metallovedenie i Termicheskaya Obrabotka Metallov,

No. 4, pp. 16–19, April, 2007.  

ქუთაისის სამეცნიერო ცენტრის პერიოდული სამეცნიერო ჟურნალი “ნოვაცია”, #12.

ქუთაისი, 2009წ. გვ.52-56

Metal Science and Heat Treatment

Volume 51, Numbers 11-12, 533-539, DOI: 10.1007/s11041-010-9207-8

ALLOYING OF ALLOYS

G. V. Dzhandieri, T. A. Surguladze, D. V. Robakidze, M. Sh. Shalamberidze and B. A. Shchukin

Innovatory Technology of Direct Steel Alloying and Ways ofits Development

Gigo Jandieri*, David Sakhvadze*, Giorgi Tavadze**, Temur Surguladze§