სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

Innovatory Technology of Direct Steel Alloying and Ways ofits Development

Gigo Jandieri*, David Sakhvadze*, Giorgi Tavadze**, Temur Surguladze§

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, (4), 29-30 (2010)

ლ.სახვაძე, თ.არონიშიძე, გ.არონიშიძე, რ.სახვაძე 

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, (4), 18-22 (2010)

დ.სახვაძე,  გ.თავაძე,  ლ.სახვაძე,  გ.ჯანდიერი,  ა.რაფავა,  რ.გიგაური,  ბ.შჩუკინი

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, (4), 55-55 (2010)

გ,ჯიშკარიანი, მ.მიქაბერიძე, დ.სახვაძე, გ.თავაძე

საქართველოს ქიმიური ჟურნალი, ტ.10, (4), 54-54 (2010) 

რ.გიგაური, ლ.სახვაძე, შ.ჯაფარიძე

ჩერნოგოლოვკა 2007
გ. თავაძე - ფიზიკური მასალათმცოდნეობა
გ. ონიაშვილი - მეტალურგია და მასალათმცოდნეობა

ხ. ხანთაძე

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

გამომცემლობა 'ფორმა' .  თბილისი   2009.   რუსულ ენაზე

საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციის მასალები

10-12 ივნისი 2011, აშხაბადი

Energy-saving SHS-technology and Realization of Complex Tasks for Production of New Multifunctional Materials

გ. თავაძე, გ. ონიაშვილი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

საქართველოს აკადემიის პრესა, თბილისი

Development of Technology of Wear-resistant Articles with Long-term Operating Life

ბ. მარგიევი, ა. ოუკლი, მ. რატიშვილი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

საქართველოს აკადემიის პრესა, თბილისი

Innovatory Technology of Direct Steel Alloying and Ways of its Development

გ. ჯანდიერი, დ. სახვაძე, გ. თავაძე, თ. სურგულაძე

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი