სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE

GFID, GEN LTD

Improvement of Physical and Mechanical Properties of High-strength Steel Through Alloying and Thermomechanical Treatment

გ. თავაძე, ო . ოქროსცვარიძე, ა. ხვადაგიანი, ი. ცინცაძე, ა. გაბისიანი, ზ. მუშკუდიანი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

GFID, GEN LTD

Thermochemical Substantiation of the Impact of Burden Materials Dispersivity on the Self-propagating High-temperature Synthesis

გ. თავაძე, ჯ. ხანთაძე

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

GFID, GEN LTD

New Ceramic and Metal-Ceramic Powders for Gas-Thermal Coatings

ო. ოქროსცვარიძე, გ. თავაძე, თ. ბაძოშვილი, ჯ. ალანია

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

ქიმიის სერია, ISSN - 0132 0 6074, თბილისი

Sb-As-S, Sb-S-Fe, Sb-S-Al სისტემების თერმოდინამიკული ანალიზი

ჯ. ბაღდავაძე, ზ. ცისკარიძე, რ. რაზმაძე, ა. კანდელაკი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

GFID, GEN LTD

New Methods of Obtaining of Fine-grained and Nanosized Composite Materials

ო. ოქროსცვარიძე, გ. თავაძე, თ. ბაძოშვილი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

ქიმიის სერია, ISSN - 0132 - 6074, თბილისი

Thermodynamic Analysis of Silicium Dioxide Magnesium-Thermal Reduction Process

ი. ფულარიანი, მ. კერესელიძე, ვ. ბაძოშვილი, ა. რუხაძე, თ. ბაძოშვილი

ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი

მეცნიერებათა აკადემიების საერთაშორისო ასოციაცია

საბუნებისმეტყველო მეცნიერებათა საბჭო

მ.ა.ს.ა-ს ახალ მასალათა სამეცნიერო საბჭოს XIV სესიის ნაშრომები

2 ივნისი 2009, კიევი

Possibilities of Obtaining New Functional Materials via Fast Flowing Processes

გ. თავაძე  ფ. თავაძის სახელობის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი


უკან1 2 3 4 5 6 7 8 9 წინ