სსიპ - ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტი
LEPL - FERDINAND TAVADZE METALLURGY AND MATERIALS SCIENCE INSTITUTE
ნოდარ კეკელიძე

88 წლის ასაკში გარდაიცვალა ფერდინანდ თავაძის მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ინსტიტუტის ნახევარგამტარული მასალათმცოდნეობის ლაბორატორიის უფროსი, საქართველოს მეცნიერების დამსახურებული მოღვაწე, საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის აკადემიკოსი, პროფესორი ნოდარ კეკელიძე. ჩვენგან წავიდა ღვაწლმოსილი ქართველი მეცნიერი  და საზოგადო მოღვაწე,  რომელმაც  მთელი თავისი ენერგია, ცოდნა და გამოცდილება მოახმარა ქართული მეცნიერებისა და განათლების  განვითარების კეთილშობილურ საქმეს; მან დაგვიტოვა უდიდესი სამეცნიერო მემკვიდრეობა 9 მონოგრაფის სასწავლო სახელმძღვანელოებისა და 300 -დე მეცნიერული პუბლიკაციის სახით, რომელთა აქტუალობაზე მეტყველებს ათი ათასამდე ციტირების ინდექსი. მისი მოღვაწეობა აღინიშნა სახელმწიფო და სამეცნიერო ჯილდოებითა და პრემიებით.

 

 

 

Глубокоуважаемый проф. Тавадзе

Просим передать родным, близким, сотрудникам наше глубокое соболезнование по поводу кончины Нодара Проклевича Кекелидзе. Более 50 лет мы сотрудничали с Нодаром Проклевичем и знаем его как талантливого ученого и организатора науки, способного сочетать научные достижения с практическим применением. Успешное наше сотрудничество позволяла выполнить совместные проекты международного уровня и опубликовать результаты на передовых научных журналах. Мы потеряли не только хорошего ученого - физика,но и настоящего друга, с истинно человеческими качествами. Наше сотрудничество - хороший плодотворный пример между армянским и грузинским народами. Нодар Проклевич Кекелидзе всегда останется в нашей памяти.

 

Ереванский Физический унститут
Зав. отделом прикладной физики Вачаган Арутюнян
Ведущие научные сотрудники:
Грант Ерицян
Норайр Григорян
Арам Саакян

 

Дорогие Тбилисские друзья,

По случаю кончины Нодара Кекелидзе хочу выразить близким и друзьям свои 
глубокие соболезнования.
К сожалению, по состоянию здоровья я не могу принять участие на панихиде 
в Тбилиси.
На протяжении десятилетий мы были близкими друзьями после того, как мы 
неоднократно встречались на конференциях по физике твердого тела.
В последние годы он вместе со своим сыном Георгием и мной организовывал 
проекты в области солнечной энергетики.
Почти 40 лет назад мы провели с нашими семьями несколько великолепных 
дней отдыха в Гаграх.013IVN27
В середине 80-х мы поехали с ним и его женой Лией в Телави на шашлыки во 
время конференции, организованной в Тбилисском университете его покойным 
братом.
В последние годы мы неоднократно встречались в великолепном древнем 
городе Тбилиси, каждый раз, конечно, с банкетами и экскурсиями в Кахетию.
Мы виделись последний раз в Берлине в конце декабря, когда он был на 
пути к своим дочерям в Цюрих. Фотографии этой встречи я приложу.

В июне я снова буду в Тбилиси и - безусловно - поклонюсь его могиле.

Ваш
Клаус Тиссен

 

ნოდარ კეკელიძე ნოდარ კეკელიძე

8-04-2019    ნანახია: 400-ჯერ